Odnosi s javnošću i studij medija

Uspješnost komunikacije mjeri se prema dojmu koji ostavljate u javnosti!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ca (baccalaurea/baccalaureus) odnosa s javnošću (bacc.rel.publ.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnica:

Martina Majić, prof., predavačica
martina.majic@vern.hr

Prijava na studij

Odnosi s javnošću spadaju među vitalne funkcije poduzeća koje omogućuju njegovu uspješnost i održivost u poslovnom svijetu, prvenstveno putem pravilne i transparentne komunikacije s ciljnim javnostima.

Što ćeš naučiti?

  • umijeće korporativnoga komuniciranja
  • znanja i vještine kriznoga komuniciranja
  • stručna znanja iz područja marketinga
  • vještine istraživanja poslovnih obavijesti
  • umijeće odnosa s javnošću u privatnim i javnim kompanijama i ustanovama
  • stručna znanja iz područja oglašavanja
  • umijeće političkoga komuniciranja
  • znanja u području pripremanja sadržaja za internetske stranice
  • razvoj različitih komunikacijskih strategija upravljanja društvenim mrežama.