Odnosi s javnošću i studij medija

Uspješnost komunikacije mjeri se prema dojmu koji ostavljate u javnosti!

Ishodi studija

 • Analizirati suvremene društvene trendove i strukture društva kao okvira za moguću primjenu komunikacijskih modela odnosa s javnošću
 • Objasniti psihološko djelovanje grupe na pojedinca te unutargrupne i međugrupne psihološke odnose i procese.
 • Primijeniti načela i tehnike suvremene prakse odnosa s javnošću u različitim poslovnim situacijama.
 • Osmisliti i planirati kampanju odnosa s javnošću, uključujući izradu jednostavnog financijskog plana.
 • Izabrati primjerenu strategiju odnosa s javnošću s obzirom na specifične potrebe različitih organizacija i pojedinaca.
 • Izabrati valjane alate i tehnike odnosa s javnošću za uspješnu komunikaciju s medijima.
 • Osmisliti i napisati različite forme pisane komunikacije u odnosima s javnošću.
 • Primijeniti tehnike i alate odnosa s javnošću potrebne za rad u agenciji za odnose s javnošću.
 • Samostalno osmisliti i provesti jednostavno istraživanje javnog mišljenja.
 • Evaluirati uspješnost provedene kampanje odnosa s javnošću.
 • Primijeniti tehnike upravljanja sadržajem na društvenim mrežama.
 • Upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima.
 • Odrediti ciljeve tržišne komunikacije i izraditi jednostavni plan oglašavanja.
 • Pokrenuti vlastite manje poduzetničke pothvate u području odnosa s javnošću i javnog komuniciranja.
 • Opisati ključne sadržaje (prirodu, svrhu i proces) osnovnih funkcija menadžmenta.
 • Primijeniti etička načela u području društvene odgovornosti javnog komuniciranja u praksi.
 • Primijeniti pravna pravila i koncepte ljudskih prava (nacionalnih i međunarodnih pravnih okvira) kojima se regulira struka odnosa s javnošću te javna komunikacija općenito.
 • Primijeniti pravila uspješnog javnog nastupa u praksi.
 • Komunikacijski riješiti jednostavne krizne situacije.
Odnosi s javnošću i studij medija