Odnosi s javnošću i studij medija

Uspješnost komunikacije mjeri se prema dojmu koji ostavljate u javnosti!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Uvod u odnose s javnošću 30 30 6 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Uvod u komunikologiju 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Hrvatski poslovni jezik 30 30 5 dr. sc. Danijela Unić, docent
Medijski sustavi 30 30 4 Marija Volarević, mag. nov., predavačica
Akademsko pisanje 30 30 4 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Engleski jezik 1 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 29  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove teorije promidžbe 30 30 6 Marija Volarević, mag. nov., predavačica
Informatika za uredsko poslovanje 30 30 6 Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
Osnove menadžmenta 30 30 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, docent
Osnove socijalne psihologije 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
Osnove marketinga 30 30 5 dr.sc. Ivana Bekić, predavačica
Engleski jezik 2 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 31  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Glasnogovorništvo i javni nastupi 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Pisanje u odnosima s javnošću 30 30 5 dr. sc. Marijana Togonal, docent
Korporativno komuniciranje 30 30 6 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Osnove poduzetništva 30 30 5 dr. sc. Iva Senegović, viša predavačica
Internet i društvene mreže 30 30 4 dr. sc. Domagoj Bebić, izvanredni profesor
Engleski jezik 3 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Odnosi s medijima i tehnike odnosa s javnošću 30 30 5 Marija Slijepčević, univ.spec.oec., viši predavač
Interno komuniciranje 30 30 5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Etika komuniciranja i društveno odgovorno poslovanje 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Osnove financijske analize i planiranja 30 30 5 mr. sc. Anita Zelić, predavač
Digitalno komuniciranje 30 30 5 Marija Volarević, mag. nov., predavačica
Engleski jezik 4 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Istraživanje javnog mišljenja 30 30 5 doc. dr. sc. Krešimir Žnidar
Agencije odnosa s javnošću 30 30 5 dr. sc. Mirela Holy, docent
Krizno komuniciranje 30 30 5 dr. sc. Ivan Tanta, izvanredni profesor
Pravni aspekti odnosa s javnošću 30 30 5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
Osobni odnosi s javnošću 30 30 5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Upravljanje ljudskim potencijalima 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., viša predavačica
  180 180 30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Izborni 1 20 10 5  
Izborni 2 20 10 5  
Izborni 3 20 10 5  
Izborni 4 20 10 5  
Stručna praksa     5  
Završni rad     5  
  80 40 30  
Izborni predmeti
Medijski nastup 30   5 Davor Stanković, prof., predavač
Content managment 30   5 Marija Volarević, mag. nov., predavačica
Odnosi s javnošću u turizmu i sportu 30   5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Politički odnosi s javnošću 30   5 dr. sc. Nikolina Borčić, docent
Academic writing 30   5 Svea Kršul, prof., predavačica
Grafičko oblikovanje publikacija 30   5 Martina Granić, docent u umjetničkom području
Odnosi s javnošću u kulturi 30   5 dr. sc. Krešimir Dabo, viši predavač

 

Odnosi s javnošću i studij medija