Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija

Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu

(u pripremi)

Preddiplomski stručni studij „Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu“ koji će se izvoditi na VERN’u ishod je projekta „Osmišljavanje i razvoj preddiplomskog studija – Poduzetništvo u primijenjenoj umjetnosti i dizajnu”, koji je bio financiran kroz strukturne instrumente, sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Projekt je trajao 18 mjeseci, a studijski program je osmišljen u suradnji s partnerskim institucijama:

Ovaj multidisciplinarni kurikulum u području primijenjene umjetnosti i dizajna temelji se na standardu zanimanja i standardu kvalifikacija, kako bi se povećale poduzetničke kompetencije stručnjaka u području umjetnosti i dizajna te omogućilo njihovo (samo)zapošljavanje, a izrađen je nakon opsežne analize tržišta rada i edukacije nastavnog osoblja.

Obrazovna grupacija VERN’ djeluje kroz dvije ustanove, Veleučilište – koje izvodi studijske programe na stručnoj razini i Sveučilište – koje izvodi studijske programe na sveučilišnoj razini, a obje su dio integriranog sustava VERN’a.