Poslovna ekonomija

Studijski program zasnovan na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski sveučilišni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ.bacc.oec.)
Napomena:
Upis prijelaznika s drugih visokih učilišta

Sveučilišni preddiplomski studij Poslovne ekonomije - smjer Međunarodno poslovanje izvodi se na VERN’u u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Što ćeš naučiti?

  • sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije,
  • razvijanje kritičkog mišljenja,
  • sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost),
  • kreativno traženje rješenja poslovnih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje te sposobnost za obavljanje drugih visokokvalificiranih poslova iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu stručnih dostignuća.