Poslovna ekonomija

Studijski program zasnovan na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima!

Informacije o studiju

Naziv studija: Poslovna ekonomija (smjer Međunarodno poslovanje)
Izvođač: Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (univ.bacc.oec.)
ECTS: 180
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
  • Nastava se odvija prosječno 3 dana u tjednu, s početkom u 16:30 sati.
Izvanredni studij:
  • Nastava se odvija prosječno 3 dana u tjednu, s početkom u 16:30 sati.

O studiju

Sveučilišni preddiplomski studij Poslovne ekonomije – smjer Međunarodno poslovanje izvodi se na VERN’u u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Studijski program zasnovan je na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima, čime je osigurana usporedivost studija s programima inozemnih visokih učilišta. Osim toga studijski se program temelji na međunarodnim primjerima i iskustvima, čime se slijede značajke odgovarajućih inozemnih programa. Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu koji uključuje značajan broj izbornih kolegija, uključujući i sudjelovanje studenata u stručnoj praksi. Time je studentima omogućeno fleksibilno oblikovanje sadržaja sukladno vlastitim sposobnostima i interesima. Uz redovite akademske sadržaje, studijski program dodatno osnažuje i povezanost studenata sa svjetskim iskustvima i hrvatskom gospodarskom praksom.  

 

Posebna je pozornost posvećena pripremi za bavljenje područjima:

  • nove ekonomije (new economy),
  • informatičkih tehnologija,
  • elektroničkog poslovanja.