Poslovna informatika

Digitalne tehnologije su temelj četvrte industrijske revolucije!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike (bacc.inf.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:
Pročelnica:

Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
jadranka.musulin@vern.hr

Prijava na studij

Kombinacijom informatičkih i poslovnih disciplina, s odgovarajućim odnosom praktičnih i teoretskih znanja, ovaj studij profilira stručnjake za primjenu informatičkih tehnologija u poslovnim procesima.

Što ćeš naučiti?

  • savjetovanje pri informatizaciji poslovnih procesa,
  • projektiranje sustava informatičke potpore poslovnih procesa niže i srednje razine kompleksnosti,
  • izvođenje, uvođenje i održavanje sustava informatičke potpore poslovnih procesa
  • specifična stručna znanja za poslove na „korisničkoj razini“
  • specifična stručna znanja za poslove „developera srednje razine“
  • specifična stručna znanja za poslove „developera s usmjerenjem“