Poslovna informatika

Digitalne tehnologije su temelj četvrte industrijske revolucije!

Informacije o studiju

Naziv studija: Poslovna informatika
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike (bacc.inf.)
ECTS: 180
Početak nastave: ožujak/listopad
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
  • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
  • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati.
Izvanredni studij:
  • Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (u većoj mjeri online), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

O studiju

Studij Poslovne informatike modeliran je kao jedinstveni multidisciplinarni stručni studij koji obrađuje problematiku informatičkih tehnologija u interakciji s poslovnim procesima. Studij ujedno odgovara i na uočenu potrebu tržišta rada za stručnjacima koji će primjenom informatičkih tehnologija u poslovnim procesima bitno utjecati na poboljšanje produktivnosti, konkurentnosti te sveukupne učinkovitosti poslovnih subjekata. Kombinirajući informatičke i poslovne discipline, s odgovarajućim odnosom praktičnih umijeća i teoretskih znanja, nastavni program studija fokusiran je na operativno i praktično osposobljavanje studenata, dok su teoretska znanja zastupljena do razine potrebne za djelovanje s razumijevanjem.

 

Studij programski usmjerava studente prema usvajanju znanja i vještina koje omogućuju:

  • dubinsko razumijevanje i ovladavanje određenim područjima informatičkih i komunikacijskih tehnologija,
  • poznavanje poslovne problematike iz područja marketinga, upravljanja poslovnim procesima, financija, poslovne psihologije, poslovne organizacije i sl.,
  • tečno poslovno komuniciranje na engleskom jeziku,
  • specijalizaciju za područja posebnog interesa putem paketa izbornih predmeta.

Pročelnik studija

 

Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica

jadranka.musulin@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Poslovna informatika