Tehnički menadžment

Moderni tehnomenadžeri procjenjuju financijski rizik i sve potrebne aktivnosti za realizaciju poslovnog i proizvodnog plana!

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer tehničkog menadžmenta (bacc.ing.techn.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:
Pročelnik:

Joško Meter, dipl. ing., predavač
josko.meter@vern.hr

Prijava na studij

Studij potiče i razvija inicijativnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost prepoznavanja prilika te procjene i preuzimanja prihvatljivoga poslovnog rizika.

Što ćeš naučiti?

  • stručna znanja i vještine potrebne za rast i profesionalizaciju obiteljskih poduzeća i obrta
  • stručna znanja i vještine potrebne za vođenje proizvodnih i servisnih centara u velikim poduzećima
  • stručna znanja i vještine potrebne za formiranje i restrukturiranje manjih proizvodnih i servisnih pogona
  • stručna znanja i vještine potrebne za vođenje podružnica i servisnih centara multinacionalnih kompanija
  • stručna znanja i vještine potrebne za izlazak na strana tržišta i internacionalizaciju domaćih poduzeća
  • stručna znanja i vještine potrebne za vođenje servisnih i poslovnih organizacija