Tehnički menadžment

Moderni tehnomenadžeri procjenjuju financijski rizik i sve potrebne aktivnosti za realizaciju poslovnog i proizvodnog plana!

Informacije o studiju

Naziv studija: Tehnički menadžment
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer tehničkog menadžmenta (bacc.ing.techn.)
ECTS: 180
Početak nastave: ožujak/listopad
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
  • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
  • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati.
Izvanredni studij:
  • U pravilu nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru svaki drugi tjedan radnim danom od 17 sati (3 do 6 školskih sati u večernjem turnusu)
  • U tjednima između nastave odvijaju se konzultacije i mentorski rad.

O studiju

Proizvodnom sektoru u Hrvatskoj neophodna je revitalizacija, a za takvu je zadaću potreban menadžerski kadar s kvalitetnim tehničkim i ekonomskim obrazovanjem. U nas su oni malobrojni jer potrebna znanja i umijeća stječu tek nakon završenog, interdisciplinarno odabranoga poslijediplomskog studija ili pak putem samoobrazovanja, dugim radnim iskustvom. Pokretanje ovoga stručnog studija neophodno je za obrazovanje ovakvoga kadra na preddiplomskoj razini, na kojoj studenti/ce stječu kompetencije potrebne za vođenje proizvodnih ili servisnih sustava malih i srednje velikih poduzeća te inovativnih rastućih proizvodnih i servisnih odjela velikih poduzeća, kao i za nastavak specijalizacije u ovome području.

 

Odabirom izbornih predmeta studenti se opredjeljuju za četiri smjera:

  • strojarstvo
  • građevinarstvo
  • elektrotehnika
  • ekonomska politehnika.

Pročelnik studija

 

Joško Meter, dipl. ing., predavač

josko.meter@vern.hr

Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Tehnički menadžment