Tehnički menadžment

Moderni tehnomenadžeri procjenjuju financijski rizik i sve potrebne aktivnosti za realizaciju poslovnog i proizvodnog plana!

Ishodi studija

 • Učinkovito komunicirati, organizirati i planirati rad u organizaciji.
 • Procijeniti situaciju i primijeniti odgovarajuće postupke u poslovanju.
 • Razvijati i ocijeniti poslovne i tehničke sposobnosti organizacije.
 • Razvijati osobne vještine za samostalan rad, cjeloživotno učenje i vještine timskog rada.
 • Kritički evaluirati podatke i argumente s ciljem stvaranja mišljenja i pridonošenja rješenju problema.
 • Prikupljati i analizirati podatke, oblikovati rješavanja tehničkih i tehnoloških problema u organizaciji.
 • Primijeniti znanja u procesima održavanja proizvodnih ili servisnih sustava malih i srednjih poduzeća.
 • Primijeniti znanje matematike na inženjerske izazove.
 • Upravljati projektima korištenjem stručnih, tehničkih, tehnoloških i menadžerskih kompetencija.
 • Identificirati, analizirati, modelirati i rješavati upravljačke i inženjerske probleme povezivanjem temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti.
 • Integrirati i primijeniti inženjerska načela i tehnike u procesu rada organizacije.
 • Analizirati i evaluirati različita poslovna rješenja iz oblasti strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike.
 • Oblikovati projektna rješenja za cjeloviti poslovni poduhvat u njegovim ekonomskim, tehničkim i tehnološkim elementima.
 • Planirati, organizirati, osmisliti i provoditi inženjerska ispitivanja te analizirati i interpretirati njihove rezultate.
 • Komunicirati učinkovito na hrvatskom i engleskom tehničkom jeziku, primjenjujući suvremene prezentacijske vještine i tehnike.
 • Organizirati i planirati samostalni i timski rad u interdisciplinarnim radnim grupama.
 • Prezentirati rezultate rada u usmenom i pisanom obliku dionicima u poslovnom okruženju.
 • Upotrijebiti znanja iz menadžmenta u upravljanju organizacijom, projektima i objektima u predvidivim i nepredvidivim situacijama.
Tehnički menadžment