Sveučilište VERN'

Transmedijska dramaturgija

Ukratko

Stupanj: Preddiplomski sveučilišni studij
ECTS: 180
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
Stručni naziv: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA TRANSMEDIJSKE DRAMATURGIJE (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. art.)
Početak nastave: Listopad 2020.

Prijava za upis