Sveučilište VERN'

Transmedijska dramaturgija

Informacije o studiju

Naziv studija: Transmedijska dramaturgija
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Akademski naziv: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA TRANSMEDIJSKE DRAMATURGIJE
(baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. art.)
ECTS: 180
Početak nastave: Listopad

Studij Transmedijske dramaturgije koncipiran je kao interdisciplinarni obrazovni program koji objedinjuje različite tipove dramaturških praksi i stručnih znanja neophodnih za oblikovanje narativnih medijskih sadržaja te njihovo (trans)medijsko pozicioniranje unutar zabavnih i kreativnih industrija. Studij kombinira raznovrsna dramaturško-scenaristička znanja i vještine sa specifičnim medijskim i kulturološkim sadržajima, te organizacijskim vještinama i ekonomsko-pravnim spoznajama (marketing, financiranje i intelektualno vlasništvo), koje polaznicima studija omogućuju sveobuhvatnije razumijevanje profesionalnog, društvenog i gospodarskog konteksta industrije zabave i integralno shvaćenih kreativnih industrija.

Praksa transmedijskog storytellinga usmjerena je na kreiranje složenih narativnih „svjetova“ s mnoštvom razrađenih likova, paralelnih i pobočnih priča, koji zbog svoje kompleksnosti, detaljne situacijske razrađenosti i kontekstualne sveobuhvatnosti zadovoljavaju kriterije komplementarnog pripovijedanja, ali i poslovne eksploatacije, na različitim komunikacijskim platformama. Transmedijskim pripovijedanjem integralni elementi određenoga narativnog „svijeta“ disperziraju se na različite komunikacijske kanale (filmove, TV serije, videoigre, stripove, književne i kazališne tekstove, podcastove, reklame, web serije, fan fiction siteove…) kako bi kreirali jedinstveno i koordinirano korisničko iskustvo.

Ovakve prakse industrije zabave otvaraju prostor za profiliranje novoga tipa kreativaca-dramaturga sa setom kompetencija koje kombiniraju široki spektar klasičnih i transmedijskih dramaturških vještina s visokom razinom medijske pismenosti i strateške osviještenosti, kao i marketinških te medijsko-produkcijskih znanja.

Popis kolegija

1. semestar 2. semestar
 • Suvremena medijska industrija
 • Transmedijski storytelling
 • Osnove dramaturgije
 • Pisanje za kinematičke medije
 • Teorija filma
 • Teorija književnosti
 • Transmedijska pismenost i medijske publike
 • Transmedijska naratologija
 • Kazališna dramaturgija
 • Scenarij igranog filma 1
 • Povijest filma
 • Pop kultura i mediji
3. semestar 4. semestar
 • Psihologija likova
 • Uvod u strip kulturu
 • Scenarij igranog filma 2
 • Scenarij TV serije 1
 • Gaming kultura
 • Hrvatski jezik i mediji
 • Transmedijska produkcija
 • Financiranje i marketing u kreativnim industrijama
 • Strip scenaristika
 • Scenarij TV serije 2
 • Kreativno pisanje za videoigre 1
 • Oglašavanje i copywriting
5. semestar 6. semestar
 • Dramaturgija animiranog filma
 • Adaptacije i narativne ekstenzije medijskih projekata
 • Transmedijski storytelling na internetu i društvenim mrežama
 • Kreativno pisanje za videoigre 2
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2
 • Oblikovanje transmedijskog projekta
 • Autorsko pravo i legislativa u kreativnim industrijama
 • Engleski jezik u medijima
 • Praktični rad
 • Završni rad
 • Izborni predmet 3
 • Izborni predmet 4
IZBORNI MODUL
KREATIVNE PRAKSE
IZBORNI MODUL
KREATIVNE PRODUKCIJE
IZBORNI MODUL
TEORIJE, MEDIJA I KULTURE
 • Scenarij TV serije velikog formata
 • Dramaturgija radio drame
 • Multimedija
 • Interaktivni multimedijalni dokumentarni film
 • Nezavisna filmska produkcija
 • Produkcija videoigara
 • Inovativne TV forme
 • Produkcija TV serije
 • Intertemedijalnost u književnosti i kulturi
 • Hrvatska radio drama
 • Tvorbe fikcionalnih identiteta
 • Dizajn i mediji

Zanimanja po završetku

Po završetku studija prvostupnici i prvostupnice Transmedijske dramaturgije bit će u prilici razvijati karijere kao:

 • scenaristi igranih, dokumentarnih, animiranih i namjenskih filmova,
 • scenaristi igranih i dokumentarnih serijala,
 • scenaristi i producenti raznovrsnih transmedijskih projekata,
 • scenaristi i dramaturzi videoigara,
 • scenaristi TV emisija i različitih medijskih sadržaja,
 • radiodramaturzi,
 • kreatori dramskih multimedijskih sadržaja za internet i društvene mreže,
 • copywriteri u reklamnim agencijama,
 • dramaturški kreatori javnih događanja (eventi, festivali, skupovi),
 • kazališni dramaturzi.

Ishodi studijskog programa

Kreiranje dramskih sadržaja:
 • poznavanje i razumijevanje temeljnih pojmova dramaturške struke
 • vladanje temeljnim znanjima i vještinama u oblikovanju (trans)medijskih dramskih sadržaja
 • primjena stečenih dramaturških znanja i vještina u osmišljavanju i produkciji samostalnih dramskih sadržaja
Transmedijska pismenost:
 • razumijevanje temeljnih komunikoloških koncepata i transmedijskih praksi te njihova društvenog konteksta
 • kritička recepcija (trans)medijskih sadržaja i medijski pismeno sudjelovanje u medijskim projektima
 • primjena (trans)medijskih koncepata i alata u oblikovanju narativnih sadržaja
Teorijsko-kulturološke kompetencije:
 • poznavanje i razumijevanje kulturalnog konteksta transmedijske dramaturgije
 • poznavanje temeljnih književno-teorijskih i dramaturških pojmova i koncepata
 • razumijevanje i primjena naratoloških koncepata
Transmedija, kreativne industrije i primijenjena poslovna znanja:
 • razumijevanje transmedijskih praksi u kontekstu kreativnih industrija
 • poznavanje i primjena specifičnih oblika financiranja (trans)medijskih projekata
 • poznavanje i primjena temeljnih pojmova autorskog prava, zaštite intelektualnog vlasništva i medijske regulative u kontekstu kreativnih industrija
 • primjena marketinških strategija u kreativnim industrijama

Pročelnica studija

 
dr. sc. Ozana Ramljak, docent

ozana.ramljak@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Transmedijska dramaturgija