Turizam - turistički i hotelski menadžment

Turizam čine prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, ali ljudi su najvažniji kapital u turizmu!

Informacije o studiju

Naziv studija: Turizam – turistički i hotelski menadžment
Izvođač:
Sveučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Troipolgodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3,5 akademske godine / 7 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije turističkog ili hotelskog menadžmenta (bacc.oec.)
ECTS: 210
Početak nastave: ožujak/listopad
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
 • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
 • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati.
Izvanredni studij:
 • Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (u većoj mjeri online), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

O studiju

Studij je pokrenut je zbog uočenog nedostatka vrhunski obrazovanih stručnjaka koji mogu odgovoriti na izazove suvremenog turizma, odnosno zbog obrazovanja novih i inovativnih generacija menadžera u hrvatskom turizmu. Kroz upoznavanje s potrebnim teorijskim i stručnim znanjima studentima je omogućeno analitičko i sveobuhvatno sagledavanje svih aspekata turizma i pratećih disciplina. Tijekom prva četiri semestra studiraju se temeljni ekonomski i prateći kolegiji te usavršavaju osnovna menadžerska znanja i vještine, a sljedeća dva semestra studenti biraju jedan od smjerova: destinacijski menadžment ili ugostiteljski menadžment. U VII. semestru studenti odlaze na stručnu praksu u trajanju od tri mjeseca.

 

Studij je usredotočen na:

 • interdisciplinarnost,
 • stjecanje specijaliziranih znanja,
 • prezentaciju nastavne materije putem brojnih “studija slučaja”,
 • sudjelovanje u nastavi kroz izradu i prezentaciju seminarskih radova, vježbe u grupama i timski rad,
 • razvijanje organizacijskih sposobnosti i komunikacijskih vještina,
 • kreativnost i samostalnost u sustavnom rješavanju praktičnih problema,
 • razvoj i poticanje predanosti radu,
 • usvajanje znanja kroz metode koje potiču kontinuirano učenje,
 • stvaranje i održavanje dobrih veza s turističkim gospodarstvom u cilju stalne prilagodbe nastavnog programa potrebama turističkog gospodarstva.

Pročelnica studija

 

Martina Majić, prof., predavačica

martina.majic@vern.hr

Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

Turizam - turistički i hotelski menadžment