Turizam - turistički i hotelski menadžment

Turizam čine prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, ali ljudi su najvažniji kapital u turizmu!

AKADEMSKI KALENDAR  
Akademski kalendar 2020./2021. za redovne studente PDF
Akademski kalendar 2020./2021. za izvanredne studente PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. za redovne studente u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Izmjene kalendara akademske godine 2019./2020. za izvanredne studente u ljetnom semestru (Koronavirus) – svibanj PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za redovne studente PDF
Kalendar akademske godine 2019./2020. za izvanredne studente PDF
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA  
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2021/2022.) PDF
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2020/2021.) PDF

Raspored obrana završnih radova u rujnu (akademska godina 2020/2021.)

PDF
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE  
Termini radionica za završne radove LINK
ISPITNI ROKOVI  
Ispitni rokovi starog programa Turizam koji se održavaju za predmete odslušane u ak. godini 2012/13. i ranijih ak. godina (redovni i izvanredni studij) – ljetni semestar PDF
VAŽNI DATUMI
 
Razredbeni postupak

Studenti putem razredbenog postupka mogu ostvariti pravo na umanjenje školarine za akademsku godinu 2021./2022..

Sljedeći termini motivacijskih razgovora u sklopu razredbenog postupka (kontaktno ili online):

  • četvrtak, 30. rujna s početkom u 15:00 sati

Za informacije o upisima možete kontaktirati Odjel za komunikacije na email adresu upisi@vern.hr

———————————————-

ARHIVA: AKADEMSKI KALENDAR 2018./2019.  
Kalendar akademske godine za redovne studente PDF
Kalendar akademske godine za izvanredne studente PDF

 

ARHIVA: KALENDAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.  
Kalendar akademske godine za redovne studente PDF
Kalendar akademske godine za izvanredne studente PDF
Turizam - turistički i hotelski menadžment