Umjetnička
akademija

Vidiš li se u kreativnim industrijama?
Smatraš li se kreativcem, voliš stvarati?

 

Umjetnička akademija

obrazuje i obučava mlade stručnjake za rad i oblikovanje sadržaja u određenim segmentima kreativnih industrija te kroz različite medijske platforme. Nove tehnologije uvjetovale su promjenu u svim segmentima poslovanja, pa tako i u kreativnoj branši. Umjetnička akademija kroz sveučilišni i stručne studije donosi odgovor na izazove kreativnih industrija te zahtjeve novog vremena te proizvodnje i konzumacije sadržaja u novom mileniju.

U području kreativnih industrija sve je veća potražnja za multidisciplinarno obrazovnim stručnjacima sposobnima za osmišljavanje, planiranje i realizaciju audiovizualnih i narativnih medijskih sadržaja.

Umjetnička akademija kroz jedan sveučilišni i jedan stručni preddiplomski te stručni specijalistički studij obrazuje mlade kreativce za oblikovanje raznovrsnih medijskih sadržaja putem različitih kanala u sferama kreativnih industrija.

 

Istraži i prijavi se na studije