UPISI

diplomska razina

Upisi putem razredbene provjere

ZIMSKI SEMESTAR (listopad 2020.)
Prijava na diplomske studije

Početak upisa: U tijeku
Uvjeti za upis na studije:
  • završen preddiplomski studij u minimalnom trajanju od tri godine ili stečenih 180 ECTS bodova
  • kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,5 na upisu prilažu dvije preporuke svojih profesora ili poslodavca.

Prijava interesa

Kako bismo prikupili sve potrebne podatke za provođenje upisnog postupka i daljnju korespondenciju, zainteresirani kandidati obavezni su prijaviti svoj interes putem informatičkog sustava VERN’a – EduNeta: eduneta.vern.hr/prijavedip2/

Kandidati će tijekom neobvezujuće prijave dobiti korisničko ime i zaporku za pristup svom EduNeta studentskom portalu Studomatic

Razredbena provjera

1. Pristup razredbenoj provjeri

1.1. Za kandidate diplomskih studija: Poduzenički menadžment, IT menadžment, Upravljanje poslovnim komunikacijama, Upravljanje ljudskim potencijalima, Menadžment održivog razvoja turizma i Računovodstvo i financije:

Kandidati koji obave neobvezujuću prijavu pozvani su pristupiti razredbenoj provjeri na osnovu koje mogu ostvariti pravo na odgovarajući  popust na školarinu.

1.2. Za kandidate diplomskog studija Filmske i televizijske režije i produkcije:

Kandidati su pozvani poslati pristupni rad kao dokaz ulaznih kompetencija (audiovizualna pismenost, poznavanje temeljnih filmskih i televizijskih sadržaja i temeljnih medijskih koncepata, temeljna znanja i vještine u proizvodnji filma, vladanje alatima potrebnim za proizvodnju audiovizualnih sadržaja) koji je ujedno i uvjet za pristupanje razredbenoj provjeri. Dosadašnje radove iz audiovizualnog područja (minimalno jedan – audiovizualno djelo, scenarij igranog filma ili produkcijski projekt), kandidati dostavljaju najkasnije 10 dana prije razredbene provjere na e-mail: razredbeni.ftrp@vern.hr. Kandidati koji zadovolje ovaj uvjet mogu pristupiti razredbenoj provjeri. Razredbena provjera se sastoji od dva dijela:

Prvi dio – pisanje eseja Redateljsko-producentski pristup odabranom igranom filmu (kandidatima se šalje popis od 5 filmova koje trebaju pogledati te se esej piše na primjeru jednog filma koji komisija odabere).

Drugi dio –usmeni ispit koji se polaže pred stručnom komisijom i na kojem se procjenjuje znanje kandidata iz područja struke.
Predložena literatura: Ante Peterlić (Teorija filma), Hrvoje Turković (Razumijevanje filma), Hrvoje Turković (Umijeće filma), Vedran Mihletić (Kreativna produkcija – film, televizija, audiovizualni i multimedijalni projekti).

2. Uplata za troškove razredbene provjere

Konačnom prijavom na termin razredbene provjere smatrat će se uplata od 100,00 kuna na ime troškova održavanja postupka – obrazac uplatnice vidljiv je po završetku neobvezujuće prijave na osobnom portalu kandidata pod “Obrasci – Primjer popunjene uplatnice”.

3. Vrednovanje u sklopu razredbene provjere

3.1. Za diplomske studije Poduzenički menadžment, IT menadžment, Upravljanje poslovnim komunikacijama, Upravljanje ljudskim potencijalima, Menadžment održivog razvoja turizma i Računovodstvo i financije propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja u sklopu razredbene provjere:

Kategorija Udio u bodovanju
Prosjek ocjena s preddiplomskog studija 45%*
Test općih poslovnih znanja 30%
Studija slučaja 25%

*Za prosjeke ocjena s preddiplomskog studija 3,0 i više.(Ukupno prosječno trajanje je 2,5 sata.)

3.2. Za diplomski stručni studij Filmske i televizijske režije i produkcije propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja u sklopu razredbene provjere:

Kategorija Udio u bodovanju
Pristupni rad 25%
Esej 25%
Usmeni dio 25%
Ocjene s preddiplomskog studija 25%

*Za upis je potrebno ostvariti najmanje 60% ukupnih bodova.

4. Rezultati razredbene provjere

Rezultati provjera su anonimni, a kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni putem internetske stranice pod odgovarajućom šifrom.

Sukladno postignutom uspjehu na razredbenoj provjeri, kandidatu se određuje iznos školarine na diplomskom studiju za ak. godinu 2019./20. Detaljnije informacije o modelima i razredima školarina možete potražiti na sljedećem linku modeli školarina.

Za ostvarivanje popusta na iznos školarine obavezno je predati svu upisnu dokumentaciju (uključujući i potvrdu o završetku preddiplomske razine studija), zaključno s 19. listopada 2019.

Završetak upisnog postupka

Završetak upisnog postupka odvija se u sljedećim koracima:

  1. Uplata upisne rate u iznosu od 2.500,00 kuna (nepovratna rata). Obrazac uplatnice vidljiv je na studentskom portalu kandidata pod “Obrasci – Primjer popunjene uplatnice”.
  2. Predaja upisne dokumentacije u Studentsku referadu:
  • a) ugovor o studiranju isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
  • b) diploma ili potvrda o diplomiranju
  • c) popis položenih ispita, ocjene i prosjek ocjena s preddiplomskog studija

NAPOMENA: studenti VERN’a nisu obavezni donositi dokumentaciju pod točkama b) i c)  jer ona već postoji u arhivi VERN’a.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

 

Tvrtke partneri

Diplomska razina