Kalkulator školarina za specijalističke diplomske stručne studije

Kalkulator školarine* za studije:

IT menadžment, Menadžment održivog razvoja turizma, Poduzetnički menadžment, Računovodstvo i financije, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje poslovnim komunikacijama

Prosječna ocjena na godini studija

*Izračun je informativan. Točan iznos visine školarine za ak. godinu 2020./2021., kandidatima će biti izračunat nakon evaluacije upisnih kriterija i predaje upisne dokumentacije

Upisi