UPISI

specijalistički diplomski stručni studiji

Modeli i razredi školarina

za upis diplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Postignutom uspjehu i prosječnim ocjenama s preddiplomskog studija
 • Postignutom uspjehu u sklopu razredbene provjere (za kandidate za studij Filmska i televizijska režija i produkcija)
 • Odabiru modela školarine (jednokratno, semestralno i mjesečno)

Ovisno o ovim parametrima školarine za akademsku godinu 2021./2022. iznose:

Kalkulator školarina

1) Školarine za studije: Poduzetnički menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima, IT menadžment, Menadžment održivog razvoja turizma, Upravljanje poslovnim komunikacijama i Računovodstvo i financije.
Bodovi u sklopu vrednovanja ocjena Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK

od 96,0 do 100,0

18.000

19.000

20.000

od 86,0 do 95,9

22.500

23.750

25.000

od 67,0 do 85,9

27.000

28.500

30.000

od 60,0 do 66,9

31.500

33.250

35.000

Manje od 60

36.000

38.000

40.000

Za ostvarivanje popusta iz gornje tablice obavezno je predati svu upisnu dokumentaciju (uključujući i potvrdu o završetku preddiplomske razine studija).

Školarina za diplomski studij Filmska i televizijska režija i produkcija.
Bodovi u sklopu razredbenog postupka Jednokratna uplata u HRK Dvokratna (semestralna) uplata u HRK 12 mjesečnih rata u HRK
93,0 -100,0 20.000 21.000 22.000
85,0 - 92,9 25.000 26.250 27.500
77,0 - 84,9 30.000 31.500 33.000
69,0 -76,9 35.000 36.750 38.500
60,0 - 68,9 40.000 42.000 44.000

(Za upis je potrebno ostvariti najmanje 60% ukupnih bodova)

Više informacija o postupku razredbene provjere za diplomski studij Filmska i televizijska režija i produkcija, kandidati mogu saznati na linku upisi putem razredbene provjere.


Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Terensku nastavu – troškove prijevoza
 • Grupno ili individualno mentorstvo i konzultacije
 • Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
 • Uporaba biblioteke i multi-media centra
 • Uporabu informatičkog sustava Ustanove “EduNeta”
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
 • Program CARPE DIEM – korištenje sportskih objekata u terminima u najmu Ustanove, posjete kazališnim predstavama, koncertima i sl.
 • Obranu Diplomskog rada ukoliko student u roku od dvije godine od završetka zadnjeg semestra pristupi obrani Diplomskog rada

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Tvrtke partneri

Upisi