UPISI

preddiplomska sveučilišna razina

Modeli i razredi školarina

za upis preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Odabiru modela školarine, jednokratno, semestralno ili mjesečno
 • Postignutom uspjehu u okviru razredbenog postupka ili državne mature
Kalkulator školarina
Ovisno o ova dva parametra školarine za studije u akademskoj godini 2021./2022. iznose*:

Bodovi ostvareni putem razredbenog postupka Ukupni bodovi ostvareni u aplikaciji www.postani-student.hr Jednokratno Semestralno (2 rate) Obročno (12 rata)
185,0 – 200,0 744 i više 18.000 18.948 19.895
169,0 – 184,9 696 – 743,9 19.500 20.527 21.553
133,0 – 168,9 545 – 695,9 22.500 23.684 24.868
110,0 – 132,9 418 – 544,9 27.000 28.421 29.842
75,0 – 109,9 Manje od 418 33.250 35.000 36.750

*Modeli ostvarivanja prava na razrede školarina, sukladno razredbenom postupku.
Za ostvarivanje prava za upis putem razredbenog postupka, potrebno je ostvariti najmanje 75 bodova.

Ostvarivanje bodova za popust na školarinu

Više informacija o načinu ostvarivanja bodova za popust na školarinu kandidati mogu saznati na sljedećim linkovima:

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Grupno i/ili individualno mentorstvo
 • Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
 • Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
 • Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
 • Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
 • Obranu Završnog/Diplomskog rada
 • Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Upisi