UPISI

preddiplomska sveučilišna razina

Modeli i razredi školarina

za upis preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • Odabiru modela školarine, jednokratno, semestralno ili mjesečno
 • Postignutom uspjehu u sklopu online prijemnog ispita ili državne mature
Kalkulator školarina
Ovisno o ova dva parametra školarine za studije u akademskoj godini 2020./2021. iznose*:

Bodovi ostvareni na prijemnom ispitu Ukupni bodovi ostvareni u aplikaciji www.postani-student.hr Jednokratno Semestralno (2 rate) Obročno (12 rata)
185,0 – 200,0 744 i više 18.000 18.948 19.895
169,0 – 184,9 696 – 743,9 19.500 20.527 21.553
133,0 – 168,9 545 – 695,9 22.500 23.684 24.868
110,0 – 132,9 418 – 544,9 27.000 28.421 29.842
75,0 – 109,9 Manje od 418 33.250 35.000 36.750

*Modeli ostvarivanja prava na razrede školarina, sukladno prilagođenom modelu prijemnog ispita.
Za ostvarivanje prava na upis (i) putem online prijemnog ispita, potrebno je ostvariti najmanje 75 bodova u okviru upisnog postupka.

Ostvarivanje bodova za popust na školarinu

Više informacija o načinu ostvarivanja bodova za popust na školarinu kandidati mogu saznati na sljedećim linkovima:

Školarina uključuje:

 • Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
 • Nastavu prema nastavnom planu i programu
 • Grupno i/ili individualno mentorstvo
 • Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
 • Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
 • Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
 • Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
 • Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
 • Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
 • Obranu Završnog/Diplomskog rada
 • Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Upisi