UPISI

preddiplomski studiji

Preddiplomske studije na VERN’u moguće je upisati na jedan od sljedeća tri načina ili njihovom kombinacijom:

Putem
PRIJEMNOG POSTUPKA

Putem
DRŽAVNE MATURE

Putem
PRIJELAZA S DRUGIH
VISOKIH UČILIŠTA

Sljedeći termini održavanja prijemnog postupka:
 • petak, 2.9.2022. s početkom u 12:30 sati
 • subota, 10.9.2022. s početkom u 12:30 sati

Za sve informacije o prijemnom postupku i uvjetima upisa možete kontaktirati Odjel za komunikacije na email adresu upisi@vern.hr

Upisni koraci za sve kandidate koji su ostvarili pravo upisa na jedan od ova tri načina*:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Korisni linkovi:

Upisi