UPISI

preddiplomska razina

Rezultati do sada održanih prijemnih ispita

Neslužbeni rezultati kandidata na održanim prijemnim rokovima za upis u akademsku godinu 2020./21. u zimski semestar.

Kandidati koji su položili prijemni pozvani su pristupiti završetku upisnog postupka (predaja upisne dokumentacije).

Popis kandidata sa ostvarenim bodovima 
(zbog zaštite privatnosti kandidata rezultati se vode pod elektronskim identifikacijskim brojem – ID):

Rezultati do sada održanih rokova prijemnih ispita za studije:

Ekonomije poduzetništva, Turizma, Novinarstva, Poslovne ekonomije, Poslovne informatike, Odnosa s javnošću i medija te Tehničkog menadžmenta

R.BR ID BROJ BODOVA STATUS
1 90.068 198,5 Položen prijemni
2 89.906 194,7 Položen prijemni
3 89.923 192,9 Položen prijemni
4 90.081 189,7 Položen prijemni
5 89.874 187,7 Položen prijemni
6 90.108 186,7 Položen prijemni
7 90.010 185,6 Položen prijemni
8 90.090 183,6 Položen prijemni
9 90.070 180,2 Položen prijemni
10 90.242 179,4 Položen prijemni
11 89.952 178,0 Položen prijemni
12 90.264 172,3 Položen prijemni
13 90.464 172,0 Položen prijemni
14 89.902 171,8 Položen prijemni
15 90.546 170,9 Položen prijemni
16 90.231 170,4 Položen prijemni
17 90.224 169,5 Položen prijemni
18 90.202 169,1 Položen prijemni
19 90.218 169,0 Položen prijemni
20 90.072 168,6 Položen prijemni
21 90.213 163,6 Položen prijemni
22 90.203 163,5 Položen prijemni
23 90.243 162,9 Položen prijemni
24 90.205 162,5 Položen prijemni
25 90.238 161,4 Položen prijemni
26 90.085 157,3 Položen prijemni
27 90.248 156,0 Položen prijemni
28 89.853 154,7 Položen prijemni
29 90.284 153,6 Položen prijemni
30 90.257 153,0 Položen prijemni
31 90.262 152,9 Položen prijemni
32 83.070 152,4 Položen prijemni
33 90.265 152,3 Položen prijemni
34 90.469 151,4 Položen prijemni
35 90.020 150,6 Položen prijemni
36 90.229 149,8 Položen prijemni
37 90.195 149,7 Položen prijemni
38 89.907 149,4 Položen prijemni
39 90.438 148,2 Položen prijemni
40 90.199 147,2 Položen prijemni
41 89.870 145,8 Položen prijemni
42 89.914 144,9 Položen prijemni
43 83.636 143,7 Položen prijemni
44 90.067 141,9 Položen prijemni
45 90.211 141,7 Položen prijemni
46 89.960 140,7 Položen prijemni
47 90.215 139,8 Položen prijemni
48 90.255 139,8 Položen prijemni
49 90.074 139,7 Položen prijemni
50 90.292 139,0 Položen prijemni
51 90.555 138,4 Položen prijemni
52 90.588 138,3 Položen prijemni
53 90.230 137,5 Položen prijemni
54 90.552 137,5 Položen prijemni
55 90.084 136,6 Položen prijemni
56 90.318 136,2 Položen prijemni
57 90.593 136,2 Položen prijemni
58 90.103 136,0 Položen prijemni
59 90.156 134,8 Položen prijemni
60 90.317 134,4 Položen prijemni
61 89.861 134,1 Položen prijemni
62 90.209 134,0 Položen prijemni
63 90.204 132,3 Položen prijemni
64 90.453 132,2 Položen prijemni
65 90.107 132,0 Položen prijemni
66 90.206 131,9 Položen prijemni
67 90.233 131,5 Položen prijemni
68 90.236 131,2 Položen prijemni
69 90.086 128,3 Položen prijemni
70 89.946 128,0 Položen prijemni
71 90.214 127,6 Položen prijemni
72 90.572 127,4 Položen prijemni
73 90.106 126,9 Položen prijemni
74 90.300 124,7 Položen prijemni
75 90.092 123,7 Položen prijemni
76 90.581 123,7 Položen prijemni
77 90.286 123,2 Položen prijemni
78 90.402 122,4 Položen prijemni
79 90.293 122,0 Položen prijemni
80 90.290 121,3 Položen prijemni
81 90.237 120,6 Položen prijemni
82 89.933 120,2 Položen prijemni
83 90.197 120,2 Položen prijemni
84 90.472 119,5 Položen prijemni
85 90.294 119,0 Položen prijemni
86 90.220 118,7 Položen prijemni
87 83.809 118,7 Položen prijemni
88 90.008 118,5 Položen prijemni
89 90.053 118,2 Položen prijemni
90 90.287 118,1 Položen prijemni
91 90.182 116,4 Položen prijemni
92 90.467 116,3 Položen prijemni
93 90.246 115,9 Položen prijemni
94 90.247 115,4 Položen prijemni
95 90.296 115,0 Položen prijemni
96 77.651 113,8 Položen prijemni
97 90.479 113,6 Položen prijemni
98 90.201 112,5 Položen prijemni
99 90.582 112,4 Položen prijemni
100 90.079 110,5 Položen prijemni
101 90.005 110,5 Položen prijemni
102 89.854 109,6 Položen prijemni
103 90.216 109,5 Položen prijemni
104 90.140 109,2 Položen prijemni
105 89.995 108,8 Položen prijemni
106 90.285 108,2 Položen prijemni
107 89.872 107,8 Položen prijemni
108 89.945 105,9 Položen prijemni
109 89.881 102,5 Položen prijemni
110 90.035 102,0 Položen prijemni
111 90.563 101,4 Položen prijemni
112 90.021 100,3 Položen prijemni
113 90.028 100,3 Položen prijemni
114 90.225 100,1 Položen prijemni
115 90.410 99,0 Položen prijemni
116 89.647 98,3 Položen prijemni
117 90.258 97,2 Položen prijemni
118 90.198 93,5 Položen prijemni
119 90.470 91,3 Položen prijemni
120 90.083 88,2 Položen prijemni
121 90.050 79,9 Položen prijemni
122 90.378 79,9 Položen prijemni
123 90.226 71,8 Položen prijemni
124 90.266 68,3 Prijemni nije položen
125 89.924 60,1 Prijemni nije položen

Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2020./21.:

Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Karla Gregl
01.4881.833,  karla.gregl@vern.hr)

 

Upisi na preddiplomsku razinu