UPISI

preddiplomska razina

Rezultati do sada održanih prijemnih ispita

Neslužbeni rezultati kandidata na održanim prijemnim rokovima za upis u akademsku godinu 2020./21. u zimski semestar.

Kandidati koji su položili prijemni pozvani su pristupiti završetku upisnog postupka (predaja upisne dokumentacije).

Popis kandidata sa ostvarenim bodovima 
(zbog zaštite privatnosti kandidata rezultati se vode pod elektronskim identifikacijskim brojem – ID):

Rezultati do sada održanih rokova prijemnih ispita za studije:

Ekonomije poduzetništva, Turizma, Novinarstva, Poslovne ekonomije, Poslovne informatike, Odnosa s javnošću i medija te Tehničkog menadžmenta

R.BR ID BROJ BODOVA STATUS
1 90.068 198,5 Položen prijemni
2 89.906 194,7 Položen prijemni
3 91.185 193,9 Položen prijemni
4 89.923 192,9 Položen prijemni
5 90.081 189,7 Položen prijemni
6 89.874 187,7 Položen prijemni
7 90.108 186,7 Položen prijemni
8 90.010 185,6 Položen prijemni
9 90.622 185,5 Položen prijemni
10 90.090 183,6 Položen prijemni
11 90.070 180,2 Položen prijemni
12 90.242 179,4 Položen prijemni
13 90.731 178,3 Položen prijemni
14 89.952 178,0 Položen prijemni
15 91.163 177,1 Položen prijemni
16 91.164 177,1 Položen prijemni
17 90.264 172,3 Položen prijemni
18 90.464 172,0 Položen prijemni
19 89.902 171,8 Položen prijemni
20 90.609 171,4 Položen prijemni
21 90.546 170,9 Položen prijemni
22 91.031 170,5 Položen prijemni
23 90.231 170,4 Položen prijemni
24 91.313 170,0 Položen prijemni
25 90.224 169,5 Položen prijemni
26 90.202 169,1 Položen prijemni
27 90.218 169,0 Položen prijemni
28 90.072 168,6 Položen prijemni
29 90.634 167,6 Položen prijemni
30 91.238 167,0 Položen prijemni
31 91.068 163,8 Položen prijemni
32 90.213 163,6 Položen prijemni
33 90.203 163,5 Položen prijemni
34 90.243 162,9 Položen prijemni
35 90.205 162,5 Položen prijemni
36 90.238 161,4 Položen prijemni
37 91.043 159,2 Položen prijemni
38 90.085 157,3 Položen prijemni
39 90.248 156,0 Položen prijemni
40 90.713 155,9 Položen prijemni
41 89.853 154,7 Položen prijemni
42 90.284 153,6 Položen prijemni
43 48.714 153,6 Položen prijemni
44 90.257 153,0 Položen prijemni
45 90.262 152,9 Položen prijemni
46 83.995 152,7 Položen prijemni
47 83.070 152,4 Položen prijemni
48 90.265 152,3 Položen prijemni
49 90.469 151,4 Položen prijemni
50 90.955 150,9 Položen prijemni
51 90.020 150,6 Položen prijemni
52 90.601 150,1 Položen prijemni
53 90.229 149,8 Položen prijemni
54 90.195 149,7 Položen prijemni
55 89.907 149,4 Položen prijemni
56 89.792 148,7 Položen prijemni
57 90.438 148,2 Položen prijemni
58 90.199 147,2 Položen prijemni
59 90.631 147,1 Položen prijemni
60 91.160 146,9 Položen prijemni
61 91.087 146,3 Položen prijemni
62 89.870 145,8 Položen prijemni
63 90.933 145,3 Položen prijemni
64 90.908 145,3 Položen prijemni
65 89.914 144,9 Položen prijemni
66 90.274 144,4 Položen prijemni
67 83.636 143,7 Položen prijemni
68 90.067 141,9 Položen prijemni
69 91.129 141,8 Položen prijemni
70 90.211 141,7 Položen prijemni
71 90.754 141,6 Položen prijemni
72 89.960 140,7 Položen prijemni
73 90.910 140,7 Položen prijemni
74 90.215 139,8 Položen prijemni
75 90.255 139,8 Položen prijemni
76 90.074 139,7 Položen prijemni
77 90.292 139,0 Položen prijemni
78 90.555 138,4 Položen prijemni
79 90.588 138,3 Položen prijemni
80 90.230 137,5 Položen prijemni
81 90.552 137,5 Položen prijemni
82 80.918 137,4 Položen prijemni
83 90.084 136,6 Položen prijemni
84 90.318 136,2 Položen prijemni
85 90.593 136,2 Položen prijemni
86 90.103 136,0 Položen prijemni
87 90.802 136,0 Položen prijemni
88 90.815 135,7 Položen prijemni
89 90.598 135,1 Položen prijemni
90 90.156 134,8 Položen prijemni
91 90.317 134,4 Položen prijemni
92 89.861 134,1 Položen prijemni
93 90.209 134,0 Položen prijemni
94 90.751 133,9 Položen prijemni
95 90.821 133,7 Položen prijemni
96 90.204 132,3 Položen prijemni
97 90.453 132,2 Položen prijemni
98 90.107 132,0 Položen prijemni
99 90.206 131,9 Položen prijemni
100 91.013 131,8 Položen prijemni
101 90.233 131,5 Položen prijemni
102 90.734 131,5 Položen prijemni
103 91.158 131,5 Položen prijemni
104 90.236 131,2 Položen prijemni
105 90.846 129,8 Položen prijemni
106 91.086 128,7 Položen prijemni
107 90.670 128,5 Položen prijemni
108 90.086 128,3 Položen prijemni
109 89.946 128,0 Položen prijemni
110 90.618 128,0 Položen prijemni
111 90.214 127,6 Položen prijemni
112 90.572 127,4 Položen prijemni
113 90.106 126,9 Položen prijemni
114 91.186 126,0 Položen prijemni
115 90.706 125,8 Položen prijemni
116 90.300 124,7 Položen prijemni
117 90.617 124,2 Položen prijemni
118 90.742 123,8 Položen prijemni
119 90.092 123,7 Položen prijemni
120 90.581 123,7 Položen prijemni
121 90.286 123,2 Položen prijemni
122 90.611 123,1 Položen prijemni
123 90.737 122,5 Položen prijemni
124 90.402 122,4 Položen prijemni
125 91.188 122,1 Položen prijemni
126 90.293 122,0 Položen prijemni
127 90.290 121,3 Položen prijemni
128 91.141 121,2 Položen prijemni
129 90.602 120,9 Položen prijemni
130 90.237 120,6 Položen prijemni
131 90.636 120,6 Položen prijemni
132 89.933 120,2 Položen prijemni
133 90.197 120,2 Položen prijemni
134 91.049 120,0 Položen prijemni
135 90.228 119,9 Položen prijemni
136 90.723 119,6 Položen prijemni
137 90.472 119,5 Položen prijemni
138 90.294 119,0 Položen prijemni
139 90.220 118,7 Položen prijemni
140 83.809 118,7 Položen prijemni
141 90.008 118,5 Položen prijemni
142 91.144 118,3 Položen prijemni
143 90.053 118,2 Položen prijemni
144 90.287 118,1 Položen prijemni
145 90.182 116,4 Položen prijemni
146 90.467 116,3 Položen prijemni
147 90.246 115,9 Položen prijemni
148 90.744 115,8 Položen prijemni
149 90.247 115,4 Položen prijemni
150 90.296 115,0 Položen prijemni
151 90.716 115,0 Položen prijemni
152 77.651 113,8 Položen prijemni
153 90.479 113,6 Položen prijemni
154 90.201 112,5 Položen prijemni
155 90.582 112,4 Položen prijemni
156 90.079 110,5 Položen prijemni
157 90.005 110,5 Položen prijemni
158 90.758 110,1 Položen prijemni
159 89.854 109,6 Položen prijemni
160 90.216 109,5 Položen prijemni
161 90.701 109,4 Položen prijemni
162 91.180 109,3 Položen prijemni
163 90.140 109,2 Položen prijemni
164 89.995 108,8 Položen prijemni
165 90.463 108,3 Položen prijemni
166 90.285 108,2 Položen prijemni
167 89.872 107,8 Položen prijemni
168 89.945 105,9 Položen prijemni
169 90.632 105,9 Položen prijemni
170 90.603 105,6 Položen prijemni
171 91.063 104,7 Položen prijemni
172 89.881 102,5 Položen prijemni
173 90.679 102,5 Položen prijemni
174 90.035 102,0 Položen prijemni
175 90.563 101,4 Položen prijemni
176 90.021 100,3 Položen prijemni
177 90.028 100,3 Položen prijemni
178 90.607 100,3 Položen prijemni
179 90.225 100,1 Položen prijemni
180 90.410 99,0 Položen prijemni
181 90.587 98,8 Položen prijemni
182 90.697 98,6 Položen prijemni
183 89.647 98,3 Položen prijemni
184 90.517 97,7 Položen prijemni
185 90.258 97,2 Položen prijemni
186 90.816 96,9 Položen prijemni
187 90.640 96,3 Položen prijemni
188 91.064 95,4 Položen prijemni
189 90.940 95,3 Položen prijemni
190 83.891 94,7 Položen prijemni
191 90.198 93,5 Položen prijemni
192 91.255 92,0 Položen prijemni
193 90.470 91,3 Položen prijemni
194 90.083 88,2 Položen prijemni
195 90.841 87,2 Položen prijemni
196 58.824 86,9 Položen prijemni
197 90.612 85,6 Položen prijemni
198 91.168 85,0 Položen prijemni
199 90.838 82,9 Položen prijemni
200 90.717 82,1 Položen prijemni
201 90.050 79,9 Položen prijemni
202 90.378 79,9 Položen prijemni
203 90.749 78,2 Položen prijemni
204 83.908 77,7 Položen prijemni
205 91.012 76,8 Položen prijemni
206 90.226 71,8 Prijemni nije položen
207 90.266 68,3 Prijemni nije položen
208 89.924 60,1 Prijemni nije položen

Rezultati održanog stručnog dijela prijemnog ispita za studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje za ak. god. 2020./21.

R.BR ID BROJ BODOVA STATUS
1 89.853 522,7 Položen prijemni
2 90.213 522,7 Položen prijemni
3 90.215 519,5 Položen prijemni
4 90.622 518,3 Položen prijemni
5 90.067 516,3 Položen prijemni
6 90.085 511,9 Položen prijemni
7 89.995 510,1 Položen prijemni
8 90.264 502,8 Položen prijemni
9 77.651 495,8 Položen prijemni
10 90.072 493,5 Položen prijemni
11 89.907 491,8 Položen prijemni
12 89.923 490,9 Položen prijemni
13 89.946 487,7 Položen prijemni
14 90.572 482,1 Položen prijemni
15 90.248 478,6 Položen prijemni
16 90.005 477,8 Položen prijemni
17 90.053 476,0 Položen prijemni
18 90.195 462,9 Položen prijemni
19 90.182 460,5 Položen prijemni
20 90.402 446,3 Položen prijemni
21 90.287 441,6 Položen prijemni
22 91.087 440,1 Položen prijemni
23 89.874 431,4 Položen prijemni
24 91.068 430,5 Položen prijemni
25 90.607 427,0 Položen prijemni
26 90.156 420,0 Položen prijemni
27 90.453 418,8 Položen prijemni
28 90.292 414,2 Položen prijemni
29 90.238 408,3 Položen prijemni
30 90.106 403,7 Položen prijemni
31 90.074 389,1 Položen prijemni
32 90.617 385,3 Položen prijemni
33 90.242 382,1 Položen prijemni
34 89.861 371,9 Položen prijemni
35 90.286 357,9 Položen prijemni
36 89.906 336,6 Položen prijemni
37 90.479 315,0 Položen prijemni
38 90.070 266,0 Prijemni nije položen
39 89.933 217,3 Prijemni nije položen
40 90.206 210,0 Prijemni nije položen
41 89.902 209,4 Prijemni nije položen
42 90.563 206,5 Prijemni nije položen
43 90.226 133,6 Prijemni nije položen

Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2020./21.:

Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

 

Upisi na preddiplomsku razinu