UPISI

preddiplomska razina

Rezultati do sada održanih prijemnih ispita

Neslužbeni rezultati kandidata na održanim prijemnim rokovima za upis u akademsku godinu 2019./20. u ljetni semestar.

Kandidati koji su položili prijemni pozvani su pristupiti završetku upisnog postupka (predaja upisne dokumentacije).

Popis kandidata sa ostvarenim bodovima 
(zbog zaštite privatnosti kandidata rezultati se vode pod elektronskim identifikacijskim brojem – ID):

Rezultati do sada održanih rokova prijemnih ispita za studije:

Ekonomije poduzetništva, Turizma, Novinarstva, Poslovne ekonomije, Poslovne informatike, Odnosa s javnošću i medija te Tehničkog menadžmenta

r.br ID BROJ BODOVA DATUM STATUS
1 89.842 187,7 prethodni rok Položen prijemni
2 89.792 176,1 prethodni rok Položen prijemni
3 89.686 170,8 prethodni rok Položen prijemni
4 89.780 170,2 prethodni rok Položen prijemni
5 89.786 169,7 prethodni rok Položen prijemni
6 89.957 161,2 22.02.2020. Položen prijemni
7 89.739 152,0 prethodni rok Položen prijemni
8 48.768 140,9 prethodni rok Položen prijemni
9 89.698 135,0 prethodni rok Položen prijemni
10 89.588 129,0 prethodni rok Položen prijemni
11 89.740 125,8 prethodni rok Položen prijemni
12 89.738 121,1 prethodni rok Položen prijemni
13 89.671 110,6 prethodni rok Položen prijemni
14 89.690 93,9 prethodni rok Položen prijemni
15 89.953 89,7 22.02.2020. Položen prijemni
16 89.682 82,8 prethodni rok Položen prijemni
17 89.892 81,4 22.02.2020. Položen prijemni
18 89.856 81,0 prethodni rok Položen prijemni
19 89.714 72,0 prethodni rok Prijemni nije položen

Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2020./21.:

Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Karla Gregl
01.4881.833,  karla.gregl@vern.hr)

 

Upisi na preddiplomsku razinu