UPISI

preddiplomski stručni studiji

Upis prijelaznika s drugih visokih učilišta

Kandidati koji su studirali ili trenutno studiraju na nekom drugom visokom učilištu, a žele nastaviti svoje studiranje na VERN’u, mogu podnijeti zamolbu za prijelaz.

Postupak upisa:

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za izlazak na prijemni ispit potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), putem jednog od sljedećih direktnih linkova:

PRIJAVE
na preddiplomske stručne studije
(redovni i izvanredni)

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic

(sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu)

2. Podnošenje zamolbe za prijelaz

Za prijelaz na VERN’ potrebno je predati zamolbu za prijelaz i potvrdu o studiranju na drugom visokom učilištu. U zamolbi za prijelaz potrebno je navesti sa kojeg studija odnosno visokog učilišta kandidati dolazi.
Obrazac zamolbe preuzmite ovdje

Ukoliko postoji mogućnost priznavanja položenih ispita sa prethodnog studija, uz zamolbu, zainteresirani kandidati trebaju priložiti:

 • silabus svakog predmeta
 • prijepis ocjena visokog učilišta na kojem trenutno studiraju.

Zamolba s prilozima dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

VERN’
Ured administracije
Importanne Galleria, 1. kat
trg Drage Iblera 10
10000 Zagreb

3. Ostvarivanje popusta na školarinu

Prijelaznici nisu obavezni polagati prijemni ispit niti prijavljivati državnu maturu, ali mogu pristupiti prijemnom ispitu ili ponovo aktivirati portal www.postani-student.hr radi ostvarivanja popusta na školarinu.

Iznosi školarina ovise o bodovima postignutim na prijemnom ispitu i/ili državnoj maturi, a detalje možete pogledati na sljedećem linku školarina.

4. Upisi

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna (nepovratna rata)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog visokog učilišta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

Upisi na preddiplomsku razinu