UPISI

preddiplomski sveučilišni studiji

Upis putem državne mature

1. Prijava na središnji informatički sustav

Kandidati putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr prijavljuju interes za upis na željene studije. Molimo kandidate koji izabiru neki od naših studija da ažuriraju osobne podatke kako bismo ih mogli što kvalitetnije informirati o studijima i upisnom postupku.

2. Prijava na informatički sustav VERN’a

Kako bismo prikupili sve potrebne podatke za provođenje upisnog postupka i upisa na studije, obavezno je prijaviti se na informatički sustav VERN’a putem linka:

PRIJAVA
na preddiplomske studije

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic 

(sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu)

3. Rangiranje u upisnom postupku 

Rangiranje u upisnom postupku odvija se u dva dijela:

 1. Bodovanje uspjeha na državnoj maturi te ocjena iz srednje škole
 2. Bodovanje kroz razredbenu provjeru (nije obavezno)

Za upis putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja:

STUDIJ KRITERIJI  
Prosjek ocjena iz srednje škole

Matematika B razina

Hrvatski jezik B razina

Strani jezik B razina

Razredbena provjera*

Dodatna provjera
Cyber komunikacije i znanost o mreži 35% 15% 15% 15% 20%
Internet stvari 35% 15% 15% 15% 20%
Transmedijska dramaturgija 35% 15% 15% 15% 20%

* Razredbena provjera kandidatima omogućuje ostvarivanje dodatnih bodova u sklopu upisa putem državne mature.

Iznosi školarina ovise o ukupnom rezultatu na državnoj maturi, a detalje možete pogledati na sljedećem linku školarina.

4. Upisi

Ulaskom unutar kvote za odabrani studij, kandidat ostvaruje pravo upisa na taj studij. Završna potvrda studentskog statusa izabranog VERN’ovog studija odvija se tijekom srpnja na portalima maturanata, putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Upisi na preddiplomsku razinu