UPISI

preddiplomski stručni studiji

Upisi putem državne mature

1. Prijava na središnji informatički sustav

Kandidati putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr prijavljuju interes za upis na željene studije. Molimo kandidate koji izabiru neki od naših studija da ažuriraju osobne podatke kako bismo ih mogli što kvalitetnije informirati o studijima i upisnom postupku.

2. Prijava na informatički sustav VERN’a

Kako bismo prikupili sve potrebne podatke za provođenje upisnog postupka i upisa na studije, obavezno je prijaviti se na informatički sustav VERN’a putem linka:

PRIJAVE
na preddiplomske stručne studije
(redovni i izvanredni)

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic

(sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu)

3. Rangiranje u upisnom postupku 

Rangiranje u upisnom postupku odvija se u dva dijela:

 1. Bodovanje uspjeha na državnoj maturi te ocjena iz srednje škole
 2. Bodovanje kroz dodatnu provjeru, provjeru potencijala za završetak studija (nije obavezno)

Za upis putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja:

STUDIJ KRITERIJI  
Prosjek ocjena iz srednje škole

Matematika B razina

Hrvatski jezik B razina

Strani jezik B razina

Online prijemni postupak* Dodatna provjera
Ekonomija poduzetništva 30% 18,75% 18,75 % 12,50% 20%
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 20% 10% A razina: 10% 10% 20% Opći dio – 20% (neobavezan)
Stručni dio – 30%
(obavezan)
Novinarstvo 30% 0% 25% 25% 20%
Odnosi s javnošću i studij medija 30% 0% 25% 25% 20%
Poslovna informatika 30% 25% 12,50% 12,50% 20%
Turistički i hotelski menadžment 30% 12,50% 18,75% 18,75% 20%
Tehnički menadžment 30% 25% 12,50% 12,50% 20%

* Online prijemni postupak -> u formi motivacijskog intervjua (online) za studij, koji omogućuje kandidatima ostvarivanje dodatnih bodova u sklopu upisa putem državne mature. Za motivacijski intervju nisu potrebne, niti moguće dodatne pripreme.

Iznosi školarina ovise o ukupnom rezultatu na državnoj maturi, a detalje možete pogledati na sljedećem linku školarina.

4. Upisi

Ulaskom unutar kvote za odabrani studij, kandidat ostvaruje pravo upisa na taj studij. Završna potvrda studentskog statusa izabranog VERN’ovog studija odvija se tijekom srpnja na portalima maturanata, putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna (nepovratna rata)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

Upisi na preddiplomsku razinu