UPISI

preddiplomski stručni studiji

Razredbeni postupak

Sljedeći rok razredbenog postupka za preddiplomske studije održat će se u terminima:

 1. travnja, 10 – 12 sati, online
 2. travnja, 17 – 19 sati, kontaktno
 3. travnja, 14 – 16 sati, online

Za informacije o upisima možete kontaktirati Odjel za komunikacije na telefon 01.4881.832 i/ili email adresu ana.belic@vern.hr

Upis putem razredbenog postupka

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za pristupanje razredbenom postupku potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), prema željenom odabiru:

PRIJAVA
na preddiplomske studije

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic.

(Sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu.)

2. Provjere i bodovanja u razredbenom postupku

Nakon uspješne prijave na željeni studij kandidatima će na njihovom studentskom portalu biti aktiviran prijavni obrazac za unos ocjena iz srednje škole (za prva tri razreda) i osobnih podataka za pristupanje online upisnom intervju.

Svi kandidati koji ispune prijavni obrazac bit će telefonski kontaktirani i pozvani na online upisni intervju, za koji nisu potrebne (niti moguće) dodatne pripreme kandidata.

Razredbeni postupak se odvija kroz sljedeće:

 1. evaluacija ocjena iz prva tri razreda srednje škole (prosjek ocjena 1., 2. i 3. razreda)
 2. evaluacija ocjena iz hrvatskog i stranog jezika (za prva tri razreda, ali maturanti navode strani jezik koji su učili sve 4 godine srednje škole)
 3. online upisni intervju s kandidatom

(Ukupno prosječno trajanje intervjua je 10 do 15 minuta.)

Kandidati koji se prijavljuju za upis na studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje, uz navedene provjere pristupaju i stručnom dijelu razredbene provjere, koji će biti održan naknadno.

Stručni dio se sastoji od:
1.gledanje i analiza audiovizualnog djela
2.esej na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
3.prezentacija eseja stručnoj komisiji

Online upisni intervju će se održati putem aplikacije Microsoft Teams (upute o instalaciji i korisničkim podacima, kandidatima su vidljive na studentskom portalu, pod dokumentima s desne strane). Termin upisnog intervjua kandidatima će biti vidljiv u aplikaciji, pod linkom Kalendar. Kandidatima će u terminu njihova intervjua biti upućen poziv za pristupanje online intervjuu, a intervju započinje onoga trenutka kada kandidat/kinja prihvati poziv.

Kandidati trebaju imati osigurane sve tehničke preduvjete za pristupanje online intervjuu, što podrazumijevaju uključenu web kameru, mikrofon i zvučnike, odnosno slušalice.

Po završetku upisnog intervjua, kandidati će u roku tri radna dana biti obaviješteni o ostvarenim rezultatima.

Iznosi školarina ovise o ostvarenim bodovima u okviru razredbenog postupka, a detalje možete pogledati na sljedećem linku školarina.

3. Upisi

Uspješnim prolaskom razredbenog postupka kandidat/kinja ostvaruje pravo upisa na željeni studij.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna (nepovratna rata)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Upisi na preddiplomsku razinu