UPISI

preddiplomska razina
Online prijemni ispit

za upis na preddiplomske studije (stručni dio ispita za studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje bit će održan naknadno)

Petak, 5. lipnja 2020., s početkom u 12:00 sati.

Putem aplikacije Microsoft Teams

Sljedeći rok online prijemnog ispita: srijeda, 10. lipnja u 10:00 sati.

Upisi putem prijemnog ispita

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za pristupanje online prijemnom ispitu potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), prema željenom odabiru:

ZIMSKI SEMESTAR (listopad 2020.)
Prijava na preddiplomske studije
(redovni i izvanredni)

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic.

(Sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu.)

2. Provjere i bodovanja u prijemnom postupku

Nakon uspješne prijave na željeni studij kandidatima će na njihovom studentskom portalu biti aktiviran prijavni obrazac za unos ocjena iz srednje škole (za prva tri razreda) i osobnih podataka za pristupanje prijemnom ispitu.

Svi kandidati koji ispune prijavni obrazac do srijede u tekućem tjednu do 23:59 sati, bit će telefonski kontaktirani i pozvani na online motivacijski intervju koji će se održavati svakoga petka.

Za prijemni ispit nisu potrebne (niti moguće) dodatne pripreme kandidata.

Prijemni ispit obavlja se prema novom, prilagođenom modelu, i to kroz:                                                     

 1. evaluaciju ocjena iz prva tri razreda srednje škole (prosjek ocjena 1., 2. i 3. razreda)
 2. evaluaciju ocjena iz hrvatskog i stranog jezika  (uz uvjet da su maturanti strani jezik slušali sve 4 godine srednje škole)
 3. motivacijski intervju s kandidatom

(Ukupno prosječno trajanje intervjua je 10 do 15 minuta.)

*Kandidati koji se prijavljuju za upis na studij Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje, uz navedene provjere pristupaju i stručnom dijelu prijemnog ispita koji će se održati u terminu od 6. do 10. srpnja 2020., prema preporučenim epidemiološkim standardima.

Stručnom dijelu prijemnog ispita mogu pristupiti svi kandidati koji su se već prijavili na studij te obavili motivacijski intervju u okviru prijemnog postupka te oni kandidati koji ispune (neobvezujuću) elektronsku prijavu za studij najkasnije do 1. srpnja 2020.

Stručni dio se sastoji od:

 1. gledanje i analiza audiovizualnog djela
 2. esej na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
 3. prezentacija eseja stručnoj komisiji

Konačnom prijavom na online prijemni ispit smatra se uplata od 100,00 kuna na ime troškova održavanja ispita, najkasnije do četvrtka, dan prije pristupanja motivacijskom intervjuu.

Obrazac uplatnice nalazi se na studentskom portalu Studomatic kandidata pod “Obrasci – Primjer popunjene uplatnice”.

Motivacijski intervju će se održati putem platforme Microsoft Teams (upute o instalaciji i korisničkim podacima, kandidatima su vidljive na studentskom portalu, pod dokumentima s desne strane). Termin motivacijskog intervjua kandidatima će biti vidljiv u aplikaciji, pod linkom Kalendar. Kandidatima će u terminu njihova intervjua biti upućen poziv za pristupanje online motivacijskom intervjuu, a intervju započinje onoga trenutka kad kandidat/kinja prihvati poziv.

Kandidati trebaju imati osigurane sve tehničke preduvjete za pristupanje online intervju, što podrazumijevaju uključenu web kameru, mikrofon i zvučnike, odnosno slušalice.

Po završetku motivacijskog intervjua, kandidati će u roku tri radna dana biti obaviješteni o ostvarenim rezultatima.

Iznosi školarina ovise o bodovima postignutima na prijemnom ispitu, a detalje možete pogledati na sljedećem linku – školarina.

3. Upisi

Uspješnim polaganjem prijemnog ispita kandidat ostvaruje pravo upisa na željeni studij.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna (nepovratna rata)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima Veleučilišta VERN’:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Karla Gregl
01.4881.833,  karla.gregl@vern.hr)

Upisi na preddiplomsku razinu