UPISI

preddiplomski sveučilišni studiji

Razredbeni postupak

Za sve informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa možete kontaktirati Odjel za komunikacije na email adresu upisi@vern.hr

Upis putem razredbenog postupka

Ovaj model upisa namijenjen je kandidatima koji završavaju strukovne škole obranom završnog rada (ispita) ili su maturirali prethodnih godina.

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za pristupanje razredbenom postupku potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), prema željenom odabiru:

PRIJAVA
na preddiplomske studije

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic.

(Sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu.)

2. Provjere i bodovanja u razredbenom postupku

Nakon uspješne prijave na željeni studij kandidatima će na njihovom studentskom portalu biti aktiviran prijavni obrazac za unos ocjena iz srednje škole (za prva tri razreda) i osobnih podataka za pristupanje upisnom intervju (online ili kontaktno).

Svi kandidati koji ispune prijavni obrazac bit će telefonski kontaktirani i pozvani na upisni intervju, za koji nisu potrebne (niti moguće) dodatne pripreme kandidata.

Razredbeni postupak se odvija kroz sljedeće:

 1. evaluacija ocjena iz prva tri razreda srednje škole (prosjek ocjena 1., 2. i 3. razreda)
 2. evaluacija ocjena iz hrvatskog i stranog jezika (za prva tri razreda, ali maturanti navode strani jezik koji su učili sve 4 godine srednje škole)
 3. motivacijski intervju s kandidatom (online ili kontaktno)

(Ukupno prosječno trajanje intervjua je 10 do 15 minuta.)

Za kandidate koji se odluče za online model, upisni intervju će se održati putem aplikacije Microsoft Teams (upute o instalaciji i korisničkim podacima, kandidatima su vidljive na studentskom portalu, pod dokumentima s desne strane). Kandidati trebaju imati osigurane sve tehničke preduvjete za pristupanje online intervju, što podrazumijevaju uključenu web kameru, mikrofon i zvučnike, odnosno slušalice.

Za kandidate koji se odluče za kontaktni model, upisni intervju će se održati u prostorima Sveučilišta VERN’ u Zagrebu (Palmotićeva 82/1).

Po završetku upisnog intervjua, kandidati će u roku tri radna dana biti obaviješteni o ostvarenim rezultatima.

Iznosi školarina ovise o ostvarenim bodovima u okviru razredbenog postupka, a detalje možete pogledati na sljedećem linku – školarina.

3. Upisi

Uspješnim prolaskom razredbenog postupka kandidat/kinja ostvaruje pravo upisa na željeni studij.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Sveučilište