UPISI

preddiplomski sveučilišni studiji

Upisi putem prijemnog ispita

Upisi u ljetni semestar

Za informacije o upisima u ljetni semestar akademske godine 2020./2021. (ožujak 2021.) molimo kontaktirati Odjel za komunikacije na telefon 01.4881.832 i/ili email adresu ana.belic@vern.hr

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za pristupanje online prijemnom ispitu, koji se održava u obliku online motivacijskog intervjua, potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), prema željenom odabiru:

PRIJAVE
na sveučilišne preddiplomske studije
(ožujak 2021.)

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic.

(Sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu.)

2. Provjere i bodovanja u prijemnom postupku

Nakon uspješne prijave na željeni studij kandidatima će na njihovom studentskom portalu biti aktiviran prijavni obrazac za unos ocjena iz srednje škole (za prva tri razreda) i osobnih podataka za pristupanje online prijemnom ispitu.

Svi kandidati koji ispune prijavni obrazac bit će telefonski kontaktirani i pozvani na online motivacijski intervju, za koji nisu potrebne (niti moguće) dodatne pripreme kandidata.

Online prijemni ispit obavlja se prema novom, prilagođenom modelu, i to kroz sljedeće:

 1. evaluacija ocjena iz prva tri razreda srednje škole (prosjek ocjena 1., 2. i 3. razreda)
 2. evaluacija ocjena iz hrvatskog i stranog jezika (za prva tri razreda, ali maturanti navode strani jezik koji su učili sve 4 godine srednje škole)
 3. online motivacijski intervju s kandidatom

(Ukupno prosječno trajanje intervjua je 10 do 15 minuta.)

Konačnom prijavom na online prijemni ispit smatra se uplata od 100,00 kuna na ime troškova održavanja ispita, najkasnije dan prije pristupanja online motivacijskom intervjuu.

Obrazac uplatnice nalazi se na studentskom portalu Studomatic kandidata pod “Obrasci – Primjer popunjene uplatnice”.

Motivacijski intervju će se održati putem platforme Microsoft Teams (upute o instalaciji i korisničkim podacima, kandidatima su vidljive na studentskom portalu, pod dokumentima s desne strane). Termin motivacijskog intervjua kandidatima će biti vidljiv u aplikaciji, pod linkom Kalendar. Kandidatima će u terminu njihova intervjua biti upućen poziv za pristupanje online motivacijskom intervjuu, a intervju započinje onoga trenutka kad kandidat/kinja prihvati poziv.

Kandidati trebaju imati osigurane sve tehničke preduvjete za pristupanje online intervju, što podrazumijevaju uključenu web kameru, mikrofon i zvučnike, odnosno slušalice.

Po završetku motivacijskog intervjua, kandidati će u roku tri radna dana biti obaviješteni o ostvarenim rezultatima.

Iznosi školarina ovise o bodovima postignutima na prijemnom ispitu, a detalje možete pogledati na sljedećem linku – školarina.

3. Upisi

Uspješnim polaganjem online prijemnog ispita kandidat ostvaruje pravo upisa na željeni studij.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna (nepovratna rata)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr )

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Sveučilište