UPISI 

na preddiplomske studije

Upis prijelaznika s drugih visokih učilišta

Kandidati koji su studirali ili trenutno studiraju na nekom drugom visokom učilištu, a žele nastaviti svoje studiranje na VERN’u, mogu podnijeti zamolbu za prijelaz.

Postupak upisa:

1. Prijava putem informatičkog sustava VERN’a

Za pristupanje prijemnom postupku potrebno je popuniti neobvezujuću elektronsku prijavu za studij(e), putem jednog od sljedećih direktnih linkova:

PRIJAVA
na preddiplomske studije

Po završetku prijave kandidat će dobiti korisničke podatke za pristup studentskom portalu Studomatic

(sačuvajte korisničko ime i lozinku jer će vam oni trebati prilikom svakog pristupa Studomaticu)

2. Podnošenje zamolbe za prijelaz

Za prijelaz na VERN’ potrebno je predati zamolbu za prijelaz i potvrdu o studiranju na drugom visokom učilištu. U zamolbi za prijelaz potrebno je navesti sa kojeg studija odnosno visokog učilišta kandidati dolazi.
Obrazac zamolbe preuzmite ovdje

Ukoliko postoji mogućnost priznavanja položenih ispita sa prethodnog studija, uz zamolbu, zainteresirani kandidati trebaju priložiti:

 • silabus svakog predmeta
 • prijepis ocjena visokog učilišta na kojem trenutno studiraju.

Zamolba s prilozima dostavlja se osobno, na email adresu rosa@vern.hr ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sveučilište VERN’
Ured administracije
Palmotićeva ulica 82/1, 1. kat
10000 Zagreb

3. Ostvarivanje popusta na školarinu

Prijelaznici nisu obavezni pristupiti prijemnom postupku niti prijavljivati državnu maturu, ali to mogu učiniti radi ostvarivanja popusta na školarinu.

Iznosi školarina ovise o bodovima ostvarenima u okviru prijemnog postupka i/ili na državnoj maturi, a detalje možete pogledati na sljedećem linku školarina.

4. Upisi

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 2.500,00 kuna
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju i plaćanju školarina isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog visokog učilišta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.

 

Kontakt osobe za sva dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranice
VERN’ Instagram profil

Upisi