UPISI 

na prijediplomske studije

Upis putem državne mature

1. Prijava interesa za studij na postani-student.hr 

Putem postani-student.hr potrebno je prijaviti interes za upis na željene studije Sveučilišta VERNte osvježite osobne podatke radi što kvalitetnije komunikacije o prijemnim i upisnim postupcima.

2. Prijava u informatički sustav VERN’a (Studomatic)

Potrebno je popuniti online prijavu studija:

PRIJAVNICA

Po završetku prijave dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup studentskom portalu

Studomatic

3. Bodovanje na postani-student.hr 

Za bodovanje putem  postani-student.hr propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja:

STUDIJ Zbroj ocjena obveznoga dijela državne mature HRV MAT
B
Strani jezik
B
Pristupni postupak*
(nije obavezan)
Dodatna provjera** Prosjek svih ocjena srednje škole
Cyber komunikacije 10% 20% 0% 10% 25% 35%
Ekonomija poduzetništva 10% 10% 10% 10% 25% 35%
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje 10% 10% 0% 10% 25% 10% 35%
Internet stvari 10% 0% 20% 10% 25% 35%
Novinarstvo 10% 20% 0% 10% 25% 35%
Odnosi s javnošću i studij medija 10% 20% 0% 10% 25% 35%
Poslovna informatika 10% 0% 20% 10% 25% 35%
Tehnički menadžment 10% 0% 20% 10% 25% 35%
Transmedijska dramaturgija 10% 20% 0% 10% 25% 35%
Turistički i hotelski menadžment 10% 10% 10% 10% 25% 35%

*Kriterij iz tablice “Pristupni (prijemni) postupak (nije obavezan)”:

 • omogućuje ostvarivanje  bodova za povoljniju školarinu 
 • omogućuje ostvarivanje do 250 dodatnih bodova u sklopu upisa putem državne mature
 • omogućuje pravo na pripreme (repeticije) za državnu maturu

U Pristupnom (prijemnom) postupku boduju se:

 • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole
 • motivacijski razgovor 
 • provjera općih sposobnosti (za koju nisu potrebne pripreme)
Pristupni (prijemni) postupak će se održati u sljedećim terminima
 • utorak, 23.07.2024. u 12:00 sati

**Kriterij iz tablice “Dodatna provjera”

Za upis na studij Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, uz navedeno bodovanje, obavezno je pristupiti i stručnom dijelu pristupnog postupka, na koji će kandidati za ovaj studij biti pozvani.

Stručni dio za ovaj studij sastoji se od:
1. gledanja i analize audiovizualnog djela
2. pisanje eseja na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
3. prezentacije eseja stručnoj komisiji

Stručni dio Pristupnog (prijemnog) postupka:
 • Informacije o stručnom dijelu Pristupnog postupka možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

Iznos školarine ovisi o postignutim bodovima na Pristupnom (prijemnom) postupku ili o uspjehu na ispitima državne mature, a detalji se nalaze na linku školarina.

4. Upisi

Ulaskom unutar kvote za odabrani studij, kandidat ostvaruje pravo upisa na taj studij. Završna potvrda studentskog statusa izabranog VERN’ovog studija odvija se na portalima maturanata, putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate iznosi 350,00 eura i uključena je u školarinu prve godine studija. Primjer uplatnice nalazi se na linku: vern.hr/uplatnica
 2. Predaja upisne dokumentacije:
 • predati originale svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole 
 • predati svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
 • predati ugovor o studiranju isprintan sa studentskog portala Studomatic.
 • predočiti osobnu iskaznicu pri upisu
 • poslati digitalnu fotografiju* za studentsku iskaznicu (Xicu) na e-mail: xica@vern.hr
 • strani državljani prilažu i presliku odgovarajućeg dokaza o državljanstvu

**digitalna fotografija treba biti 300 x 300 pixela ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:

 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Upisi