UPISI 

na prijediplomske studije

Upis putem državne mature

1. Prijava interesa za studij na postani-student.hr 

Putem postani-student.hr potrebno je prijaviti interes za upis na željene studije Sveučilišta VERNte osvježite osobne podatke radi što kvalitetnije komunikacije o prijemnim i upisnim postupcima.

2. Prijava u informatički sustav VERN’a (Studomatic)

Potrebno je popuniti online prijavu studija:

PRIJAVNICA

Po završetku prijave dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup studentskom portalu

Studomatic

3. Bodovanje na postani-student.hr 

Za bodovanje putem  postani-student.hr propisani su sljedeći uvjeti vrednovanja:


STUDIJ KRITERIJI    
Prosjek
ocjena ispita
državne mature

MAT

B

HRV
B

Strani jezik
B

Prijemni postupak*
(nije obavezan)

Dodatna provjera Prosjek ocjena
4. razreda

Cyber komunikacije

30%

0%

20%

10%

35%

5%

Ekonomija poduzetništva

30%

10%

10%

10%

35%

5%

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

20%

0%

A razina: 10%

10%

35%

20%
(obavezan)

5%

Internet stvari

30%

20%

0%

10%

35%

5%

Novinarstvo

30%

0%

20%

10%

35%

5%

Odnosi s javnošću i studij medija

30%

0%

20%

10%

35%

5%

Poslovna informatika

30%

20%

0%

10%

35%

5%

Tehnički menadžment

30%

20%

0%

10%

35%

5%

Transmedijska dramaturgija

30%

0%

20%

10%

35%

5%

Turistički i hotelski menadžment

30%

10%

10%

10%

35%

5%

*Kriterij “Prijemni postupak”:

 • omogućuje ostvarivanje  bodova za povoljniju školarinu (nije obavezan)
 • omogućuje ostvarivanje do 350 dodatnih bodova u sklopu upisa putem državne mature

U prijemnom postupku boduju se:

 • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole
 • motivacijski razgovor 
 • provjera općih sposobnosti (za koju nisu potrebne pripreme)

Iznos školarine ovisi o postignutim bodovima “Prijemnom postupku”, a detalji se nalaze na linku školarina.

Informacije o prijemnom postupku možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

4. Upisi

Ulaskom unutar kvote za odabrani studij, kandidat ostvaruje pravo upisa na taj studij. Završna potvrda studentskog statusa izabranog VERN’ovog studija odvija se na portalima maturanata, putem središnjeg informatičkog sustava www.postani-student.hr.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od je 350,00 eura (2.637,08 kuna) koja je uključena u školarinu prve godine studija. Primjer uplatnice nalazi se na linku: vern.hr/uplatnica
 2. Predaja upisne dokumentacije:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • ugovor o studiranju isprintan sa studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi (osim gore navedenih iznimaka)
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:

 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Upisi