UPISI 

na prijediplomske studije

Upis putem prijemnog postupka

Prvi proljetni rok – termini prijemnog postupka:
 • subota, 01.04.2023. s početkom u 12:30 sati
 • subota, 22.04.2023. s početkom u 12:30 sati

Informacije o prijemnom postupku možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

U prijemnom postupku boduju se:

 • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole
 • motivacijski razgovor (trajanje do 15 min.)
 • provjera općih sposobnosti (za koju nisu potrebne pripreme), (trajanje do 60 min.)

Pristupanjem prijemnom postupku budući studenti mogu:

 • ostvariti pravo upisa na studij (sa završenom četverogodišnjom srednjom školom) 
 • ostvariti bodove za povoljniju školarinu 
 • ostvariti dodatne bodove koji se upisuju u državnu maturu (do 350 bodova)
 • ostvariti pravo upisa na studij za kategorije:
  •  kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine
  •  kandidati koji su završili osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske
  • prijelaznici s drugih fakulteta

Prijemnom postupku mogu pristupiti kandidati koji:

 • završavaju četverogodišnju srednju školu u ovoj školskoj godini 
 • su završili četverogodišnju  srednju školu prethodnih godina
 • su završili srednju školu izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugih fakulteta
Koraci za upis putem prijemnog postupka

1. Prijava u informatički sustav VERN’a (Studomatic)

Potrebno je popuniti online prijavu studija:

PRIJAVNICA

Po završetku prijave dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup studentskom portalu

Studomatic

2. Prijemni postupak

Nakon popunjavanja prijavnice kandidati će biti pozvani na pristupanje prijemnom postupku.

Nakon obavljenog prijemnog postupka kandidati će biti obaviješteni  e-mailom o rezultatima u roku od najviše tri radna dana.

* Iznimno:
za upis na studij Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, uz navedeno bodovanje, obavezno je pristupiti i stručnom dijelu prijemnog postupka, na koji će kandidati za ovaj studij biti pozvani.

Stručni dio za ovaj studij sastoji se od:
1. gledanja i analize audiovizualnog djela
2. pisanje eseja na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
3. prezentacije eseja stručnoj komisiji

3. Upisi

Uspješnim prolaskom prijemnog postupka kandidat/kinja ostvaruje pravo upisa na željeni studij.

Upisni koraci za kandidate koji su ostvarili pravo upisa:

 1. Uplata upisne rate od 331,81 EUR (2.500,00 kuna)
 2. Predaja propisane upisne dokumentacije u skladu sa zakonom i Pravilnikom o studijima:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)
 • ugovor o studiranju isprintan s vašeg studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu i/ili svjedodžba o položenoj državnoj maturi
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:
 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu.

Za dostavu upisne dokumentacije potrebno je kontaktirati studentsku referadu na broj telefona 01.4881.821.

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Upisi