UPISI 

na prijediplomske studije

Upis putem Pristupnog (prijemnog) postupka

U Pristupnom (prijemnom) postupku boduju se:

 • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole
 • motivacijski razgovor (trajanje do 15 min.)
 • provjera općih sposobnosti (za koju nisu potrebne pripreme), (trajanje do 60 min.)

Sudjelovanjem u Pristupnom (prijemnom) postupku budući studenti mogu:

 • ostvariti bodove za povoljniju školarinu 
 • ostvariti dodatne bodove koji se upisuju u državnu maturu (do 250 bodova)
 • ostvari pravo na pripreme (repeticije) za državnu maturu
 • ostvariti pravo upisa na studij ako imaju jedan od navedenih uvjeta:
  • položena državna matura ili
  • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u RH prije 2010. godine ili
  • završeno prethodno obrazovanje izvan Republike Hrvatske ili
  • prijelaz s drugog studija/fakulteta

U Pristupnom (prijemnom) postupku mogu sudjelovati kandidati koji:

 • završavaju četverogodišnju srednju školu u ovoj školskoj godini 
 • su završili četverogodišnju srednju školu prethodnih godina
 • su završili srednju školu izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugih fakulteta
Koraci za upis putem Pristupnog postupka

1. Prijava u informatički sustav VERN’a (Studomatic)

Potrebno je popuniti online prijavu studija:

PRIJAVNICA

Po završetku prijave dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup studentskom portalu

Studomatic

2. Pristupni postupak

Nakon popunjavanja prijavnice kandidati će biti pozvani na pristupni postupak.

Pristupni (prijemni) postupak će se održati u sljedećim terminima:
 • subota, 13.04. 2024. u 12:30 sati
 • subota, 27.04. 2024. u 12:30 sati

Nakon obavljenog pristupnog postupka kandidati će biti obaviješteni  e-mailom o rezultatima u roku od najviše tri radna dana.

* Iznimno:
za upis na studij Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, uz navedeno bodovanje, obavezno je pristupiti i stručnom dijelu pristupnog postupka, na koji će kandidati za ovaj studij biti pozvani.

Stručni dio za ovaj studij sastoji se od:
1. gledanja i analize audiovizualnog djela
2. pisanje eseja na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
3. prezentacije eseja stručnoj komisiji

Stručni dio Pristupnog (prijemnog) postupka:
 • subota, 27.04.2024. u 10 sati
 • subota, 15.06.2024. u 10 sati

3. Upisni postupak

 1. Uplata upisne rate iznosi 350,00 eura (2.637,08 kuna) i uključena je u školarinu prve godine studija. Primjer uplatnice nalazi se na linku: vern.hr/uplatnica
 2. Predaja upisne dokumentacije:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • ugovor o studiranju isprintan sa studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi (osim gore navedenih iznimaka)
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:

 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Upisi