UPISI 

na prijediplomske studije

Upis putem prijemnog postupka

Informacije o prijemnom postupku možete saznati slanjem upita na email adresu: upisi@vern.hr

U prijemnom postupku boduju se:

 • prosjek ocjena prva tri razreda srednje škole
 • motivacijski razgovor (trajanje do 15 min.)
 • provjera općih sposobnosti (za koju nisu potrebne pripreme), (trajanje do 60 min.)

Pristupanjem prijemnom postupku budući studenti mogu:

 • ostvariti bodove za povoljniju školarinu 
 • ostvariti dodatne bodove koji se upisuju u državnu maturu (do 350 bodova)
 • ostvariti pravo upisa na studij za:
  • kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine
  • kandidate koji su završili osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske
  • prijelaznici s drugih studija

Prijemnom postupku mogu pristupiti kandidati koji:

 • završavaju četverogodišnju srednju školu u ovoj školskoj godini 
 • su završili četverogodišnju srednju školu prethodnih godina
 • su završili srednju školu izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugih fakulteta
Koraci za upis putem prijemnog postupka

1. Prijava u informatički sustav VERN’a (Studomatic)

Potrebno je popuniti online prijavu studija:

PRIJAVNICA

Po završetku prijave dobit ćete korisničko ime i lozinku za pristup studentskom portalu

Studomatic

2. Prijemni postupak

Nakon popunjavanja prijavnice kandidati će biti pozvani na pristupanje prijemnom postupku.

Nakon obavljenog prijemnog postupka kandidati će biti obaviješteni  e-mailom o rezultatima u roku od najviše tri radna dana.

* Iznimno:
za upis na studij Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, uz navedeno bodovanje, obavezno je pristupiti i stručnom dijelu prijemnog postupka, na koji će kandidati za ovaj studij biti pozvani.

Stručni dio za ovaj studij sastoji se od:
1. gledanja i analize audiovizualnog djela
2. pisanje eseja na zadanu temu na temelju audiovizualnog djela
3. prezentacije eseja stručnoj komisiji

3. Upisni postupak

 1. Uplata upisne rate od je 350,00 eura (2.637,08 kuna) koja je uključena u školarinu prve godine studija. Primjer uplatnice nalazi se na linku: vern.hr/uplatnica
 2. Predaja upisne dokumentacije:
 • predočenje osobne iskaznice na upisu
 • ugovor o studiranju isprintan sa studentskog portala Studomatic.
 • originali svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi (osim gore navedenih iznimaka)
 • fotografija za studentsku iskaznicu (Xicu) – digitalnu fotografiju poslati na e-mail: xica@vern.hr**
 • preslika odgovarajućeg dokaza o državljanstvu (samo za strane državljane)

*Kandidati kojima je odobren prijelaz sa drugog fakulteta, uz navedenu dokumentaciju predaju i dodatnu dokumentaciju o kojoj će biti telefonski obaviješteni.
**digitalna fotografija treba biti 25 x 35 mm ili veća, izrađena prema uputama za izradu osobne dokumentacije. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime.

Upisnu dokumentaciju moguće je dostaviti na tri načina:

 1. osobno u studentsku referadu
 2. zemaljskom poštom („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 3. elektroničkom poštom u PDF formatu („Ugovor o studiranju“ u tom slučaju mora biti ovjeren kod javnog bilježnika). Nakon slanja upisne dokumentacije elektroničkom poštom (online upis), student/ica ima obavezu dostaviti i originalni Ugovor o studiranju u studentsku referadu te predočiti originalne svjedodžbe na uvid.

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil

Upisi