Jesenski upisni rok za preddiplomske studije 2022.

Upute za upis putem državne mature

Ovaj model upisa namijenjen je:

 • svim kandidatima koji se ove godine u jesenskom upisnom roku nalaze u sustavu „postani student“.

Postupak upisa:

 1. Postaviti, ako već niste, VERN’ov željeni studij na 1. mjesto izbora u sustavu „postani student“
 2. Ispuniti, ako već niste, online prijavnicu studija u VERN’ov informacijski sustav:

  PRIJAVNICA

Nakon popunjavanja prijavnice dobit ćete korisničke podatke za prijavu na osobni studenstki portal Studomatic te ćemo vas kontaktirati vezano za:

 • sva pitanja o upisu i studiranju koja vas mogu interesirati
 •  upute za moguće ostvarivanje prava na umanjenje školarine (ako to već niste ostvarili)

Školarina

 

2. Rezervacija upisnog mjesta – uplata upisne rate

Rezervaciju upisnog mjesta predstavlja uplata upisne rate u iznosu od 2.500,00 kn, koja je uključena u školarinu za prvu godinu studija.
Primjer popunjene uplatnice možete pronaći na dva mjesta:

 • na linku: vern.hr/uplatnica gdje se nalazi i QR kod za mobilno bankarstvo;
 • na Vašem studentskom portalu: Studomatic – pod Obrasci, Primjer popunjene uplatnice.

 

3. Ovjera potpisa i predaja ugovora o studiranju

Ugovor o studiranju bit će aktiviran na studentskom portalu nakon registracije uplate upisne rate.
Ugovore sa studentske strane potpisujete vi i jamac/uplatitelj, a potpisivanje, odnosno ovjeru potpisa moguće je obaviti na dva načina:

 • U studentskoj referadi Sveučilišta VERN’ (Palmotićeva 82/1) – Vi i  jamac/uplatitelj trebate doći u studentsku referadu gdje ćemo ispisati Vaše primjerke ugovora te obaviti potpisivanje uz predočenje osobnih iskaznica ili putovnica potpisnika.
 • Kod javnog bilježnika – Vi i jamac/uplatitelj s ispisanim i nepotpisanim primjercima (4 primjerka) ugovora sa studentskog portala ovjeravate potpise kod javnog bilježnika. Ugovore s ovjerenim potpisima dostavite u studentsku referadu osobno, a iznimno ih možete poslati i  poštom.

 

4. Završetak upisa – predaja preostale upisne dokumentacije

Upisna dokumentacija predaje se u studentsku referadu, a za upis na studij potrebno je: 

 • Predati originale svjedodžbi od 1. do 4. razreda srednje škole te svjedodžbu o završnom ispitu i/ili svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
 • predočiti osobnu iskaznicu pri upisu
 • predati ugovor o studiranju sukladno koraku 4.
 • strani državljani prilažu i presliku odgovarajućeg dokaza o državljanstvu

 

Kontakti za dodatna pitanja i informacije:

Odjel komunikacija
091.4825.003
upisi@vern.hr

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr 
Lea Švec Dumbović
01.4881.833,  lea.svec.dumbovic@vern.hr 

VERN’ Facebook stranica
VERN’ Instagram profil