Uspješni s VERN'a

Uspješni s VERN’a

Ivan Ćirović

Direktor, Inspiracija.com.

Marko Ćorluka

generalni direktor, Logistika Violeta d.o.o.

Ivo Ivančić

glavni direktor i član Uprave, Veleučilište VERN’.

Ivan Ivanković

Senior Regional Operation Manager, Uber Croatia d.o.o.

Sanja Jovanović

Commercial HR Manager for Croatia, Bosnia & Herzegovina and Slovenia, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Bojan Oreščanin

Certificirani privatni bankar, Raiffeisenbank Hrvatska.

Miroslav Orešković

Član uprave, Kaufland Hrvatska k.d.

Kristijan Pakšec

predsjednik VERN’ Alumni udruge, Izvršni direktor, Inspiracija.com

Martina Ravlić-Janković

Direktorica, Slavonija drvna industrija d.o.o.