Jezikoslovlje

VERN’ ugostio međunarodnu konferenciju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje „E-rječnici i E-leksikografija

Teme konferencije bile su: e-rječnici, e-enciklopedije, korpusi u leksikografiji, baze podataka o jeziku i terminologiji, e-terminologija, retro-digitalizacija te računalni alati za leksikografe.

Na VERN’u je sredinom svibnja održana međunarodna dvodnevna konferencija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koja je imala za cilj okupiti hrvatske i strane stručnjake za e-leksikografiju, kako bi se upoznali s hrvatskom praksom u ovome području te recentnim znanstvenim istraživanjima i idejama stručnjaka u području e-leksikografije.

Kako bi sudionici stekli opširniji uvid i spoznaje te proširili spektar područja kao temelj za znanstvenu diskusiju, konferencija je bila usmjerena na sljedeće teme: e-rječnici, e-enciklopedije, korpusi u leksikografiji, baze podataka o jeziku i terminologiji, e-terminologija, retro-digitalizacija te računalni alati za leksikografe.

Detaljnije informacije o govornicima i konferenciji možete pročitati na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Odjel za komunikacije
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Datum objave: 23.5.2019.