U skladu s višegodišnjom orijentacijom i tradicijom obrazovanja stručnjaka za potrebe gospodarskog razvoja u europskom i globalnom kontekstu, VERN’ pokreće niz inicijativa za snažniju suradnju između akademskog i gospodarskog sektora objedinjenih u konceptu

#EducationmeetsBusiness

U nastavku možete saznati više detalja o aktivnostima u sklopu tog jedinstvenog koncepta.