Znanstveno-stručni radovi

VERN’ovi predavači izlagali na međunarodnoj konferenciji „PR Days Mostariensis 2017.“

Naši su predavači pred mnoštvom akademskih stručnjaka te praktičara u području komunikacija, marketinga i odnosa s javnošću predstavili svoje radove koje su izradili samostalno ili u koautorstvu.

Naši predavači, voditeljica preddiplomskog studija Odnosa s javnošću i studija medija Stana Odak Krasić te izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta sudjelovali su na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „PR Days Mostariensis 2017.”, koja je održana na dvije lokacije u Mostaru – Filozofskom fakultetu tamošnjeg Sveučilišta i hotelu Mostar.

Riječ je o konferenciji koja već drugu godinu zaredom uspješno spaja praktičare i znanstvenike u području odnosa s javnošću, a njezin znanstveni pristup dodatno se ogleda i u činjenici da je Studij odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru jedan od suorganizatora konferencije.

Naši su predavači pred mnoštvom akademskih stručnjaka te praktičara u području komunikacija, marketinga i odnosa s javnošću predstavili svoje radove koje su izradili samostalno ili u koautorstvu:

  • „VERN’ov model kao primjer dobre studentske PRakse“ (Odak Krasić, Stana)
  • „Korporativno komuniciranje u krizi“ (Barić-Šelmić, Snježana, Levak, Tomislav, izv. prof. dr. sc. Tanta, Ivan).

Ciljevi konferencije „PR Days Mostariensis 2017.“ bili su prezentirati, promovirati i analizirati suvremene trendove u odnosima s javnošću, podijeliti stečene spoznaje i iskustva znanstvenika i praktičara s područja PR-a, integrirane komunikacije i medija, te poticati dijalog s naglaskom na istraživanja i buduće trendove u profesiji i srodnim disciplinama.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 30.11.2017.