Natječaj

Natječaj za upis studenata

Veleučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata
preddiplomskih stručnih studija
u akademsku godinu 2020./21.
PDF
Veleučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata
diplomskih stručnih studija
u akademsku godinu 2020./21.
PDF
Veleučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata
preddiplomskih stručnih studija
u akademsku godinu 2019/20.
PDF
Veleučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata
diplomskih stručnih studija
u akademsku godinu 2019/20.
PDF
O VERN'u