Natječaj

Natječaj za upis studenata

Sveučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata prijediplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024.

PDF
Sveučilište VERN’ raspisuje natječaj za upis studenata diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024. PDF

Ostali natječaji

Natječaj za izbor u nastavna zvanja

O VERN'u