Cjeloživotno obrazovanje

Bootstrap vs. React vs. Angular (piše: Tvrtko Begović)

Koje su posebnosti Bootstrapa, Reacta i Angulara – pojašnjava predavač na VERN'ovom programu cjeloživotnog obrazovanja „Front end development“.

Boostrap je biblioteka koja olakšava izradu responzivnih web stranica, tj. stranica koje se izgledom prilagođavaju rezoluciji ekrana i različitim uređajima. Naglasak kod boostrapa je na HTML-u i CSS-u makar ima i javascript module koji uglavnom služe za neke funkcionalnosti kao što su modalni dijaloški prozori i sl. Pomoću njega se relativno jednostavno i brzo mogu složiti jednostavne web stranice koje ne zahtijevaju puno kodiranja, npr. jednostavni i manji public web siteovi. Idealan je za ljude koji ne žele ući preduboko u javascript i web programiranje, a žele imati lijepu i funkcionalnu stranicu.

Tvrtko Begović, dipl. ing.

U trenutku kad jednostavna stranica preraste u nešto složenije i kad treba više detalja posvetiti kodiranju i izradi prave aplikacije, onda na scenu nastupaju javascript i njegovi frameworci.

Dva najpopularnija su u trenutku pisanja ovog teksta Angular (oko 20% tržišta) i React (više od 40%). Angular je nastao pod okriljem Googlea i stariji je – trenutno je aktualna verzija 7.

React kojeg je razvio Facebook je mlađi, ali je u kratko vrijeme dobio mnoštvo poklonika. Glavni razlog je što omogućuje izradu aplikacija boljih performansi i što ima jako dobru okolinu za automatsko testiranje. Developeri koji su ga razvijali su preuzeli većinu dobrih stvari iz dotadašnjih frameworka, a većinu nedostataka su nastojali popraviti tako da je React jedan dobar miks iskustva i inovacija.

Također, u odnosu na Angular koji je full package framework, React je relativno mala biblioteka koja je fokusirana isključivo na vizualne komponente i brzinu dok se za ostale komponente kao što su router ili http klijent može koristiti bilo koja biblioteka na velikom i razgranatom tržištu javascript biblioteka. 

Kod izrade React aplikacije, bez problema se može koristiti Bootstrap, bilo kao običan set CSS klasa koje se dodjeljuju html elementima na stranici, bilo kao zasebna biblioteka Boostrap komponenti prilagođenih za korištenje u Reactu.

Jedna takva biblioteka koju rado koristi i autor ovoga teksta je ReactStrap. Onda, jeste li više tip developera za početni stupanj ili za napredni stupanj Front enda? Na izboru imate dva modula koji se izvode u okviru stručnog obrazovnog programa cjeloživotnog obrazovanja na VERN’u – „Front end development“.

Tvrtko Begović, dipl. ing., predavač na Veleučilištu VERN’ i programu cjeloživotnog obrazovanja „Front end development“.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 23.5.2019.