Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Dariji Prši na obrani doktorske disertacije

Naša predavačica je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije.

dr. sc. Darija Prša

Predavačica na Veleučilištu VERN’, dr. sc. Darija Prša nedavno je uspješno obranila doktorsku disertaciju na temu Utjecaj upravljanja obrtnim kapitalom na profitabilnost malih i srednjih poduzeća u posttranzicijskom gospodarstvu“.

Disertaciju je obranila na studijskom programu poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Naša je predavačica time promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana financije.

Čestitamo dr. sc. Dariji Prši!

SAŽETAK

Upravljanje obrtnim kapitalom važno je zbog njegova utjecaja na bogatstvo vlasnika, promatrano kao ekonomska vrijednost poduzeća koja je rezultat međuovisnosti profitabilnosti i rizika. Poduzeća koja ulažu velika sredstva u obrtni kapital mogu za posljedicu očekivati nižu razinu poslovnog rizika, ali i nepovoljniji utjecaj na visinu profitabilnosti. Obrnuto, manja ulaganja u obrtni kapital najvjerojatnije će rezultirati većom profitabilnošću, ali i većim rizikom njezina ostvarivanja. Efikasno upravljanje obrtnim kapitalom podrazumijeva održavanje optimalne razine obrtnog kapitala, odnosno ravnoteže između profitabilnosti i likvidnosti i profitabilnosti i rizika.

Glavni je cilj ovoga doktorskog rada ispitati odnos između upravljanja obrtnim kapitalom i profitabilnosti malih i srednjih poduzeća u posttranzicijskim zemljama te pružiti empirijske dokaze o učincima upravljanja obrtnim kapitalom na visinu profitabilnosti malih i srednjih poduzeća.

Na temelju relevantne i dostupne domaće i strane literature, definirani su ključni čimbenici upravljanja obrtnim kapitalom na razini poduzeća koji utječu na visinu profitabilnosti malih i srednjih poduzeća u posttranzicijskim zemljama. Panel-analizom podataka ispitao se utjecaj, intenzitet i smjer ključnih čimbenika upravljanja obrtnim kapitalom na razini poduzeća na visinu profitabilnosti malih i srednjih poduzeća. Panel-analizom podataka ispitao se utjecaj, intenzitet i smjer ključnih čimbenika upravljanja obrtnim kapitalom na razini poduzeća na visinu profitabilnosti malih i srednjih poduzeća pojedinačno u četiri sektora koja čine najveći udio u strukturi malih i srednjih poduzeća a to su: građevinarstvo, prerađivačka industrija, trgovina na malo i trgovina na veliko.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 21.5.2019.