Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Ivani Bekić

Doktorsku disertaciju je obranila na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

dr. sc. Ivana Bekić, Sveučilište VERN’

Predavačica na Sveučilištu VERN’ dr. sc. Ivana Bekić uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu „­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Utjecaj ekosustava poduzeća na organizacijske faktore koji potiču poduzetničku aktivnost zaposlenika“.

Disertaciju je obranila na poslijediplomskom međusveučilišnom interdisciplinarnom studiju Poduzetništvo i inovativnost, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kolegica Bekić time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Ekonomija.

Čestitamo dr. sc. Ivani Bekić!

Odjel za komunikacije
Datum objave: 10.3.2021.