Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Ivi Senegović na obrani doktorske disertacije

U znanstvenom istraživanju su sudjelovali studenti VERN'a i njihovi roditelji, kojima se kolegica ovim putem i zahvalila.

dr. sc. Iva Senegović, Sveučilište VERN’

Viša predavačica na Sveučilištu VERN’ dr. sc. Iva Senegović uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu Scenario analiza u funkciji predviđanja generacijske tranzicije u obiteljskim poduzećima“.

Disertaciju je obranila na poslijediplomskom međusveučilišnom interdisciplinarnom doktorskom studiju Poduzetništvo i inovativnost, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Predavačica Senegović time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomije.

„Ovim putem zahvaljujem i svim studentima VERN’a i njihovim roditeljima, koji su poduzetnici, a koji su sudjelovali u istraživanju i omogućili donošenje važnih zaključaka za budućnost generacijske tranzicije u obiteljskim poduzećima, poručila je.

Čestitamo dr. sc. Ivi Senegović!

SAŽETAK

Tranzicija vlasništva i upravljanja jedan je od najvećih izazova s kojim se susreću obiteljski poduzetnici, a prate ju velike dileme, nepoznanice i nesigurnosti. U Hrvatskoj, većina poduzetnika prolazi po prvi put kroz iskustvo generacijske tranzicije. Radi društveno-ekonomskog značaja obiteljskih poduzeća, smrtnosti obiteljskih poduzeća tijekom tranzicije, a povijesno najintenzivnijeg razdoblja u kojem se generacijska tranzicija u Hrvatskoj provodi, definiran je glavni cilj ovoga istraživanja – povećati fond znanja i razumijevanja procesa generacijske tranzicije u obiteljskim poduzećima (u budućnosti) uz pomoć metode izrade scenarija.

Generacijska tranzicija odvija se u vrlo specifičnom, promjenjivom i neizvjesnom kontekstu koji oblikuju interni i vanjski faktori, njihova interakcija i dionici koji svojom (ne)aktivnošću utječu na uspješnost provođenja tranzicije. Kako bi se prepoznale različite perspektive i uloge dionika, povezane s generacijskom tranzicijom, došlo do dubljih spoznaja o procesu generacijske tranzicije i sagledale interakcije faktora internog i vanjskog okruženja, koristila se kombinacija futuroloških istraživačkih tehnika u okviru metode izrade scenarija, kao što su: tehnika intuitivne logike, matrica utjecaja i neizvjesnosti, analiza utjecaja, 360° Stakeholder Feedback, anketni upitnik, fokus grupe i dr.

Istraživanje je pokazalo kako obiteljska poduzeća prirodno stvaraju svoje mikropoduzetničke ekosisteme unutar kojih se odvijaju njihovi interni procesi, kao što je proces generacijske tranzicije. Kako poduzeća ne djeluju odvojeno od okruženja, takav pristup izlaže obiteljsko poduzeće rizicima i propuštenim prilikama koje mogu ugroziti uspješno provođenje generacijske tranzicije. Ako poduzetnici žele nastaviti obiteljsko-poduzetničku tradiciju, u interesu im je sudjelovati u kreiranju podržavajućeg ekosistema koji će osigurati potrebne resurse i podršku u procesu generacijske tranzicije. Odgovornost je vanjskih (institucionalnih) i internih (individualnih) dionika kontinuirano unaprjeđivati ekosistem koji će osigurati razvoj i održivost obiteljskih poduzeća kroz generacije.     

Preporuka ovog istraživanja je izgraditi takve ekosisteme u lokalnim sredinama, uspostavljanjem kolaborativnih razvojnih modela obiteljskih poduzeća s mrežom drugih organizacija, poduzeća i pojedinaca, u obliku interesnih klastera. Ovakvi modeli omogućili bi lakše prevladavanje izazova generacijske tranzicije i pozitivno utjecali za razvoj lokalnih sredina. Stoga je preporuka za daljnja istraživanja istražiti mogućnosti ovakvih suradnji radi stvaranja otvorenog i poticajnog okruženja za pojedince i društvo u cjelini.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 13.1.2021.