Gostujuće predavanje

Za VERN’ove studente održano online gostujuće predavanje na temu upravljanja imidžem grada i pandemijom

Predavanje je održano na diplomskom studiju Upravljanje poslovnim komunikacijama.

Gostujuće predavanje za studente VERN’a

Kako se grad Karlovac i Karlovčani nose s kriznom situacijom pandemije i kakva je uloga lokalne vlasti u tom procesu? Kako je grad kroz projekte i EU fondove unaprijedio kvalitetu života građana te kako se razvija rad na projektima u jeku pandemijske krize? Koje su aktivnosti i obveze dionika lokalne vlasti u svrhu upravljanja krizom, pravovremenog informiranja građana te provođenja konkretnih aktivnosti?

Odgovore na ova i druga zanimljiva pitanja iz područja političkog komuniciranja i bavljenja politikom na lokalnoj razini, studenti VERN’a su saznali na online gostujućem predavanju gradonačelnika grada Karlovca Damira Mandića, u okviru nastave na predmetu Politička komunikacija predavačice doc. dr. sc. Nikoline Borčić, na diplomskom studiju Upravljanje poslovnim komunikacijama.

Karlovački je gradonačelnik studentima pojasnio kako je Karlovac uspio promijeniti identitet i imidž grada i to primarno kroz sufinanciranje projekata kroz EU fondove, kako izgleda komunikacija u krizno vrijeme te kako se gradi povjerenje između lokalne vlasti i građana u izuzetno teškim pandemijskim okolnostima. Na realnim primjerima im je pokazao kako političke kampanje svoju snagu i uvjerljivost trebaju temeljiti na konkretnim djelima i brzim reakcijama uz nužnu suradnju s građanima. Upravo takvim bavljenjem politikom moguće je mijenjati sam grad, a posljedično i društvo na bolje.

Studenti su interes za ovom temom iskazali kroz brojna pitanja koja su se ticala načina upravljanja gradom, provođenja projekata i mjerenja rezultata, a na primjeru tih aktivnosti jasno su uvidjeli kolika je važnost lokalnih izbora te kako sustavan i predan rad lokalnih vlasti može donijeti vidljive rezultate.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 18.12.2020.