Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Maji Kolegi na obrani doktorske disertacije

Naša predavačica je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja socijalnih djelatnosti, grane socijalnog rada.

Zamjenica predstojnice VERN’ove katedre za Psihologiju i komunikacije i viša predavačica na VERN’u, dr. sc. Maja Kolega uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu „Prediktori socijalno-poduzetničke namjere studenata poduzetničkih i psihosocijalnih studija“.

Disertaciju je obranila na studijskom programu poslijediplomskog doktorskog studija Studijskog centra socijalnog rada, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predavačica Kolega time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja socijalnih djelatnosti, grane socijalnog rada. 

Čestitamo dr. sc. Maji Kolegi!

SAŽETAK

Cilj ove doktorske disertacije je doprinijeti boljem razumijevanju stvaranja socijalno poduzetničke namjere kod studenata psihosocijalnih i poduzetničkih studija. Provedenim istraživanjem testiran je Mair i Noboin (2006.) model, koji pretpostavlja da na stvaranje socijalno-poduzetničke namjere utječu poželjnost i ostvarivost pokretanja socijalnog poduzeća. Istraživanje je provedeno 2016. godine na uzorku od ukupno 786 studenata, od kojih je 384 studenata poduzetničkih, a 402 psihosocijalnih studija. Hijerarhijskom regresijskom analizom potvrđen je teorijski model socijalno-poduzetničke namjere kod obje grupe studenata.

Poželjnost i ostvarivost socijalnog poduzetništva značajno doprinose objašnjenju socijalno-poduzetničke namjere i objašnjavaju 39% varijance kod oba uzorka. Empatija i spremnost na pomoć objašnjavaju 15% varijance poželjnosti socijalnog poduzetništva, a pri objašnjenju ostvarivosti socijalnog poduzetništva značajni su prediktori poduzetnička sklonost, specifična poduzetnička samoučinkovitost te mjere procjene socijalnog kapitala. Ti prediktori zajedno objašnjavaju 21% varijance kod studenata poduzetničkih studija i 49% varijance kod studenata psihosocijalnih studija. Kod studenata psihosocijalnih studija, značajnim prediktorom za objašnjenje socijalno poduzetničke namjere i ostvarivosti vođenja socijalnog poduzeća, pokazalo se volontersko iskustvo. 

Boljim razumijevanjem odrednica socijalno poduzetničke namjere studenata, može se aktivnije djelovati u stvaranju poticajnijeg okruženja i usmjerenja prema socijalnom poduzetništvu, posebno u području obrazovanja.

 

Odjel za komunikacije
Datum objave: 19.4.2017.