Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Meliti Citi na obrani doktorske disertacije

Naša predavačica je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Dr. sc. Melita Cita

Predavačica na VERN’u dr. sc. Melita Cita je sredinom lipnja uspješno obranila doktorsku disertaciju na temu „Utjecaj ekonomske krize na poslovanje malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj“, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera.

Time je naša predavačica promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Čestitamo dr. sc. Meliti Citi!

SAŽETAK

Mala i srednja poduzeća značajna su za cjelokupno gospodarstvo neke zemlje bez obzira na stupanj njegovog razvoja. U posljednjih desetak godina zabilježen je značajan porast u broju malih i srednjih poduzeća za razliku od velikih poduzeća čiji se broj kontinuirano smanjuje. Zbog nedovoljne istraženosti njihovog poslovanja u razdoblju od 2008. godine do 2014. godine odnosno u vrijeme ekonomske krize, istraživanje u ovom radu je bilo usmjereno na dobivanje uvida u njihovo poslovanje u razdoblju ekonomske krize, kao i u razdoblju od 2015. godine do 2018. godine da bi se istražile moguće posljedice ekonomske krize na njihovo poslovanje. Ono je provedeno pomoću  empirijskog istraživanja primjenjujući kvantitativno deduktivni istraživački pristup na uzorku objavljenih financijskih izvještaja 400 malih i srednjih poduzeća iz Središnje Hrvatske. Važan doprinos ove disertacije je u razumijevanju posljedica čimbenika koji nastaju u vrijeme ekonomske krize na poslovanje malih i srednjih poduzeća. Pritom zaključci izneseni u ovom radu mogu koristiti donositeljima gospodarskih mjera u planiranju, donošenju i provedbi specifičnih aktivnosti u cilju ublažavanja posljedica eventualnih budućih negativnih ekonomskih trendova.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 13.7.2020.