Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Zlatku Vidačkoviću na obrani doktorske disertacije

dr. sc. Zlatko Vidačković (u sredini)

Predavač na VERN’ovim Erasmus kolegijima za strane studente, kolega Zlatko Vidačković uspješno je obranio doktorsku disertaciju na temu „Trendovi novinske kritike hrvatskog dugometražnog igranog filma od 2001. do 2019. godine“, na doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Kolega je time promoviran u akademski stupanj doktora znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grane novinarstvo i masovni mediji.

Čestitamo kolegi Vidačkoviću na obrani doktorata!

Odjel za komunikacije
Datum objave: 9.3.2023.