Profesionalno visoko obrazovanje

Iva Biondić predstavila konferenciju OBRAD na 26. godišnjoj konferenciji EURASHE

Zajednički projekt Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta VERN' i Hrvatske udruge poslodavaca, konferencija OBRAD, predstavljena je međunarodnoj javnosti na prigodnoj tematskoj platformi, 26. godišnjoj konferenciji Europske asocijacije institucija u visokom obrazovanja (EURASHE).

Iva Biondić, direktorica programa konferencije OBRAD

Zajednički projekt Sveučilišta u ZagrebuVeleučilišta VERN’ Hrvatske udruge poslodavacakonferencija OBRAD, predstavljena je međunarodnoj javnosti na prigodnoj tematskoj platformi, 26. godišnjoj konferenciji Europske asocijacije institucija u visokom obrazovanju (EURASHE), koja je 21. travnja održana u Beogradu. 

Iva Biondićdirektorica poslovnog razvoja VERN’a direktorica programa konferencije OBRAD, predstavila je glavne ciljeve i programski format konferencije pred više od 150 predstavnika visokoobrazovnih institucija iz 30 europskih zemalja. Istaknula je kako je zemlja partner ovogodišnje konferencije Izrael – jedna od najbolje plasiranih zemalja na svijetu po usklađenosti sveučilišne produkcije s potrebama gospodarskog razvoja.

Tema 26. godišnje konferencije EURASHE – profesionalno visoko obrazovanje i svijet rada – prigodno se podudara s osnovnom vizijom i programskim segmentima konferencije i projekta OBRAD, te je ova platforma bila logičan odabir za predstavljanje ovog jedinstvenog projekta u Hrvatskoj zainteresiranoj međunarodnoj javnosti.

U okviru konferencije Iva Biondić je sudjelovala na panelu „Dobre prakse – suradnja visokoobrazovnih institucija i tržišta rada“, a diskusiji su prisustvovali i Michal Karpíšek (potpredsjednik EURASHE Češka), Terry Dray (Director Graduate Advancement and Employer Engagement, Liverpool John Moores University, Velika Britanija), Danut Rasimavičien (dekan Fakulteta za poslovni menadžment, Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences, Litva) te Juha Saukkonen (JAMK University of Applied Sciences, Finska).

Naša je predstavnica sudionike upoznala sa suvremenim VERN’ovim pristupom obrazovanju, koji je orijentiran poduzetništvu, poduzetnosti i visokoj zapošljivosti naših studenata, te je predstavila konferenciju OBRAD u kontekstu VERN’ovih aktivnosti usmjerenih ka učinkovitijem povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada.

Iva Biondić, direktorica poslovnog razvoja VERN’a i direktorica programa konferencije OBRAD, predstavila glavne ciljeve i programski format konferencije pred više
od 150 predstavnika visokoobrazovnih institucija iz 30 europskih zemalja.
Tema 26. godišnje konferencije EURASHE – profesionalno visoko obrazovanje i svijet rada – prigodno se podudara s osnovnom vizijom i programskim segmentima konferencije i projekta OBRAD, te je ova platforma bila logičan odabir za predstavljanje ovog jedinstvenog projekta u Hrvatskoj zainteresiranoj europskoj javnosti.
U okviru konferencije Iva Biondić je sudjelovala na panelu „Dobre prakse – suradnja visokoobrazovnih institucija i tržišta rada“, a diskusiji su prisustvovali i: Michal Karpíšek (potpredsjednik EURASHE Češka), Terry Dray (Director Graduate Advancement and Employer Engagement, Liverpool John Moores University, Velika Britanija), Danut Rasimavičien (dekan Fakulteta za poslovni menadžment, Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences, Litva) te Juha Saukkonen (JAMK University of Applied Sciences, Finska). 
Naša je predstavnica sudionike upoznala s tradicionalnim VERN’ovim pristupom obrazovanju, koji je orijentiran poduzetništvu, poduzetnosti i visokoj zapošljivost naših studenata, te je predstavila konferenciju OBRAD u kontekstu VERN’ovih aktivnosti usmjerenih ka učinkovitijem povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada.
Odjel za komunikacije
http://www.eurashe.eu/
Datum objave: 10.5.2016.