#EducationMeetsBusiness

Koje su karakteristike uspješnih poduzetnika?

Motivacija za postignućem, potreba za neovisnošću, tolerancija na neizvjesnost, unutarnji lokus kontrole, poduzetnička samoefikasnost,… samo su neke od karakteristika budućih poduzetnika.

Motivacija za postignućem, potreba za neovisnošću, tolerancija na neizvjesnost, unutarnji lokus kontrole, poduzetnička samoefikasnost,… samo su neke od karakteristika budućih poduzetnika.

Tko je poduzetnik i po čemu se ta osoba razlikuje od ostalih uspješnih profesionalaca?

Prva istraživanja na području psihologije poduzetništva započela su još 60-ih godina prošlog stoljeća, te iako je od tada empirijski testiran čitav niz psiholoških karakteristika, do danas nije otkriven jednoznačan popis osobina poduzetnika, budući da su rezultati istraživanja nerijetko bili međusobno oprečni. Primjerice, uspješni poduzetnici iskazuju visok motiv za postignućem, ali ta se karakteristika pokazala svojstvenom i drugim uspješnim ljudima. Osim toga, postoji čitav niz kvantitativnih i kvalitativnih tipologija poduzetnika – poduzetnici osnivači i poduzetnici nasljednici; vlasnici malih poduzeća i veliki poduzetnici; inovatori ili franšizni poduzetnici – pa možemo reći da ni poduzetnici nisu homogena skupina.

Utjecaj genetike i okoline

Zbog toga se umjesto o izoliranim osobinama danas više govori o poduzetničkim sklonostima ili potencijalima, odnosno kompleksnom sklopu različitih psiholoških karakteristika. Prijašnja istraživanja sugeriraju kako taj sklop uključuje sljedeće karakteristike: visoki motiv za postignućem (postavljanje zahtjevnih ciljeva, ustrajnost), potreba za neovisnošću (tj. za autonomijom u svojim životima), sklonost riziku (no ne srljanje u rizik, već dobra procjena istog), tolerancija na neizvjesnost (tj. na situacije o kojima imamo nepotpune ili nejasne informacije), unutarnji lokus kontrole (uvjerenje u mogućnost kontrole nad događajima u svom životu), kreativnost, itd.

Osim toga, posljednjih se desetljeća u literaturi snažno ističe i poduzetnička samoefikasnost, tj. uvjerenje da je osoba sposobna osnovati i voditi uspješno poduzeće, a ista je karakteristika potvrđena kao snažan prediktor poduzetničkog ponašanja.

Iako su određene psihološke karakteristike genetski uvjetovane te poduzetnicima češće postaju djeca poduzetnika, valja napomenuti da geni ne djeluju izolirano, već u interakciji s okolinom. U tom je kontekstu iznimno važno „učenje po modelu“, odnosno imitiranje ponašanja i doživljavanja poduzetničkog uzora iz bliže okoline. Međutim, poduzetništvo ne nosi ekskluzivni predznak „s koljena na koljeno“ jer čak i uz najbolje predispozicije, osoba lišena odgovarajućih poticaja iz okoline teško da će realizirati svoje potencijale. Također, poduzetničke sklonosti moguće je razvijati i kroz formalni sustav školovanja, ciljanim obrazovanjem za poduzetništvo.

To uključuje omogućavanje učenicima i studentima da što neposrednije iskuse poduzetništvo – bilo kroz stručnu praksu kod uspješnog poduzetnika, samostalnu izradu poslovnog plana ili vođenje  fiktivne tvrtke. U tom procesu ih trebaju voditi kompetentni nastavnici/mentori koji su i sami primjeri uspješnih poduzetnika. Takva neposredna iskustva razvijaju poduzetničku samoefikasnost.

Istraživanje među studentima

Longitudinalnim istraživanjem 169 studenata VERN’ovog preddiplomskog studija Ekonomije poduzetništva, u razdoblju od jedne i pol godine nakon završetka studija, bili su obuhvaćeni razni teorijski prediktori poduzetničkog ponašanja.  Rezultati su pokazali da su poduzetnicima postali oni studenti koji:

  1. imaju visoku opću poduzetničku samoefikasnost (osjećaj podobnosti za poduzetništvo) i samoefikasnost u obavljanju konkretnih poduzetničkih aktivnosti (poput izrade financijskih analiza, stvaranja novih tržišta, strateškog planiranja i dr.);
  2. imaju visoko izražene poduzetničke sklonosti, što konkretno uključuje – povjerenje u svoje mogućnosti, prihvaćanje rizika i usmjerenost na postignuće;
  3. imaju značajnu podršku obitelji i uže okoline za ulazak u poduzetništvo;
  4. sami procjenjuju poduzetništvo kao visoko poželjnu karijernu opciju;
  5. imaju prisutan model poduzetnika u obitelji i doživljavaju ga značajnim.

piše: dr. sc. Irena Miljković Krečar,
profesorica* na VERN’u, preddiplomski studij Ekonomija poduzetništva

*Predaje i na preddiplomskim studijima Turizam i Poslovna informatika, te na diplomskim studijima Upravljanje poslovnim komunikacijama i Upravljanje ljudskim potencijalima.