Istraživački rad

Naša predavačica Lidija Fištrek u rujnu izlagala na međunarodnim skupovima o baštini i medijima

VERN'ova predavačica Lidija Fištrek, asistentica na predmetu Menadžment manifestacija na preddiplomskom studiju Turizma, u rujnu je sudjelovala na dvije međunarodne konferencije na kojima je predstavila svoje istraživačke radove.

Lidija Fištrek, predavačica na VERN’ovim preddiplomskim studijima Ekonomije poduzetništva i Turizma, u rujnu je sudjelovala na dvije međunarodne konferencije na kojima je predstavila svoje istraživačke radove.

U portugalskom gradu Barcelosu, na 5. međunarodnoj konferenciji o nematerijalnoj baštini „Sharing Cultures 2017.“, koja je održana početkom mjeseca, naša je predavačica bila jedina predstavnica Hrvatske među sudionicima iz 68 zemalja. Na toj je konferenciji kao PhD. Researcher, predstavila svoj rad pod nazivom „Traditional wear element’s into contemporary Croatian fashion designer’s collection’s“.

Potom je krajem mjeseca u Zagrebu sudjelovala na međunarodnom i interdisciplinarnom simpoziju „Philosophy of Media“, na kojem je predstavila rad „Tijelo kao medij u digitalnoj umjetnosti“.

Sudionici obiju konferencija svojim su komentarima i kasnijom diskusijom iskazali značajan interes za radovima naše predavačice. 

Odjel za komunikacije
Datum objave: 5.10.2017.