Inovativni programi učenja

Naša profesorica Martina Mencer Salluzzo izlagala na međunarodnoj konvenciji u Bostonu

Naša je profesorica bila jedna od sudionica projekta o inovativnim programima učenja jezika u svijetu.

VERN’ova profesorica engleskog jezika, mr. sc. Martina Mencer Salluzzo sudjelovala je na međunarodnoj ACTFL (American Council of Teachers of Foreign Languages) konvenciji u Bostonu, na kojoj je nastupila kao jedna od sudionica projekta o inovativnim programima učenja jezika u svijetu.

Naša je profesorica izlagala u okviru sesije „Design change and innovation in language programs around the world“, koja je bila posvećena projektima razvijenima u okviru američkog Ureda za škole u stranim državama (Department of State’s Overseas Schools), koji se bavi reorganizacijom procesa razvoja kurikuluma. Cilj tih aktivnosti je u razvoj kurikuluma integrirati multidisciplinarna kurikularna područja i pokrenuti servis učenja kroz jezične programe, stvarajući kod studenata jezični background te prepoznajući i planirajući jezične i kulturalne potrebe djece zemalja trećega svijeta.

Uz profesoricu Mencer Salluzzo, na sesiji su izlagali i ostali renomirani američki stručnjaci iz područja politike i obrazovanja: Christine Brown (U.S. Department of State), Mohammed El Bably (Cairo American College), Liming Ma (Shanghai American School), Holly Lin (Shanghai American School) i Hanadi Dayyeh (American Community School).

Odjel za komunikacije
Datum objave: 11.12.2016.