Znanstveno-istraživački rad

Naši predavači izlagali na 18. međunarodnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment 2017.“

Tom su prilikom, pred brojnim akademskim i poslovnim stručnjacima predstavili svoje radove, koji su objavljeni i u Zborniku znanstvenih radova ili Zborniku stručnih radova ove konferencije.

VERN’ovi predavači s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 18. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM 2017.“, koja je 21. i 22. rujna održana u Opatiji.

Tom su prilikom, pred brojnim akademskim i poslovnim stručnjacima predstavili svoje radove, koji su objavljeni i u Zborniku znanstvenih radova ili Zborniku stručnih radova ove konferencije.

Na konferenciji su izlagali:

  • mr. sc. Melita Cita, stručni rad Utjecaj troškova osoblja na uspješnost poslovanja poduzeća“ (izrađen u koautorstvu s dr. sc. Milan Stanić, Veleučilište u Slavonskom Brodu, te mr. sc. Slobodankom Stjepanović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku),
  • dr. sc. Miroslav Gregurek, znanstveni rad „Utjecaj deflacije na financijska tržišta Hrvatske i Njemačke“, (izrađen u koautorstvu sa studentom Nikšom Boreckim),
  • dr. sc. Branko Krnić, znanstveni rad „Financijske performanse poduzeća i banaka u Hrvatskoj – identifikacija nesrazmjera“,
  • mr. sc. Marijan Milinović, znanstveni rad Utjecaj intelektualnog kapitala na financijske performanse hrvatskih poduzeća“,
  • dr. sc. Dolores Pušar Banović, znanstveni rad „Vrednovanje „start up“ investicijskog projekta metodama diskontiranih tokova novca“ i
  • Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., stručni rad „Povezanost revizije i forenzičnog računovodstva u otkrivanju prijevara u Republici Hrvatskoj“ (izrađen u koautorstvu s Ksenija Kramar, dipl. oec. i Hrvoje Šandl, dipl. oec., Krako-Revizija d.o.o., Zagreb).